Monique Koolen

Adviseur Cultuureducatie & Professionalisering

013 464 82 61

Ik laat me verrassen door wie én wat ik tref. ‘Ontwikkeling ontstaat uit het verlangen het anders te willen doen’ Elke zondagochtend pak ik de fiets. Afhankelijk van aan welke kant van de weg de zon staat en hoe de wind waait, bepaal ik mijn route. Elke keer laat ik mij opnieuw verrassen door het avontuur dat ik onderweg in het landschap tref. Zo fiets ik over de dijken, door het bos en het rivierenland dat Brabant rijk is.

Als adviseur bij Kunstloc doe ik niet anders. Ik ben nieuwsgierig naar hoe wij in Brabant met elkaar het kunst en cultuurlandschap verder kunnen vormgeven. Ik wil weten wat we daarin met elkaar tot ontwikkeling willen brengen. Wat jij daar zelf of jouw organisatie in wil en kunt betekenen. En hoe ik daaraan kan bijdragen.

Voor het geval ik verdwaal op de fiets, heb ik altijd een routekaart in mijn achterzak. En als adviseur heb ik die ook. De routekaart geeft richting aan co-creatieve processen. Het helpt me daar steeds opnieuw inzicht in te krijgen en dat verder te onderbouwen. Wat dat vraagt van de mensen en partijen is een open communicatie. Door elkaar te verstaan kun je samen prachtige initiatieven ontwikkelen. En met elkaar de juiste route vinden.

Direct naar:

waar ik je meer over wil vertellen

Het Fundament - grondslag van De Cultuur Loper

De drie peilers van De Cultuur Loper zijn een filosofie, een coachende houding en een traject. In Het Fundament worden deze drie peilers nader uitgediept.

(Dit is geen) toolbox co-creatie

Co-creatie is de ultieme vorm van klantparticipatie. Klantparticipatie verandert van de klant een aantal opties geven, via het samen ontwikkelen met de klant, tot het faciliteren van de klant om samen/zelf te ontwikkelen.

Gesprekstechnieken voor cultuuraanbieders

Het gespreksinstrument is bestemd voor aanbieders van cultuur aan het onderwijs. Het instrument kan worden ingezet bij het voeren van klantgerichte en co-creatieve gesprekken over cultuureducatie met scholen.

De opleiding Post hbo cultuurbegeleider

Ben je icc'er en wil je verdieping voor vakinhoudelijke kennis en het ontwikkelen van eigen leerlijnen? Dan is de opleiding Post Hbo cultuurbegeleider iets voor jou.

wat ik je wil laten weten

'De Cultuur Loper is geen methode, maar een instrument dat je kunt bespelen’

Hoe krijg je een docent zo ver dat hij verder kijkt dan alleen zijn eigen vak? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens de De Cultuur Loper-bijeenkomst voor het voortgezet onderwijs.

11 april 2017