Beginnend met diverse activiteiten in de jaren 2017 en 2018 werkt Studio Gebroed aan een meerjarig ontwikkeltraject. Hierbij staan voor het Bossche theatergezelschap centraal: de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling, het vinden en binden van nieuwe publieksgroepen en het versterken van de zakelijke kwaliteiten. De ambitie is tweeledig. Doorgroeien naar een gezelschap dat op zowel provinciaal als landelijk niveau erkend wordt. En een verdienmodel creëren dat een financieel gezonde organisatie mogelijk maakt.

Studio Gebroed

Studio Gebroed is het theatergezelschap van artistiek leider en schrijver Jeroen Konings en zijn broer Martijn. Het gezelschap maakt voorstellingen die een mengvorm zijn van beeldend en verhalend (locatie)theater. Over de mens van nu en gebaseerd op verhalen uit de Brabantse klei.

Korte locatievoorstellingen

Voor de komende periode staat een tweetal korte voorstellingen op het programma. De Fiets en de Dwaas, over het leven van de Amsterdams/Bossche wereldkampioen wielrennen Gerrit Schulte. Te zien in 2017 tijdens de Bossche Kermis en bij diverse wielercriteriums. In 2018 Het Gele Monster, over de opkomst en ondergang van het grootwinkelbedrijf. Geïnspireerd door de voormalige De Gruyterfabriek in ’s-Hertogenbosch.

Meerjarig ontwikkeltraject

Na 2018 wil Studio Gebroed zich ontwikkeld hebben tot een gekend gezelschap binnen en buiten Brabant. Gekend door bestaand theaterpubliek en nieuw publiek. Een gezelschap met een uitgebreid netwerk en enkele duurzame allianties. Hiertoe werkt Studio Gebroed onder meer samen met MATZER Theaterproducties en Toneelgroep Maastricht, stelt het een zakelijk leider aan en zet het in op mannenmarketing.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury is overtuigd van de urgentie van de doorontwikkeling van Studio Gebroed. De verwachting is dat de gedefinieerde ontwikkelpunten tot een wezenlijke versterking van het gezelschap leiden. Studio Gebroed heeft de potentie om zich regionaal te verankeren en om landelijk een stap te gaan maken. De ambitie om en de wijze waarop Studio Gebroed andere doelgroepen, in het bijzonder mannen, wil betrekken bij theater vindt de jury hierbij relevant. Ook de adviescommissie impulsgelden staat positief tegenover het initiatief van Studio Gebroed.

Rol Kunstloc

Jeroen Konings is ter voorbereiding op zijn aanvraag in gesprek gegaan met een adviseur van bkkc.

Het projectplan en de volledige aanvraag lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2017/013. Meer informatie over het project vind je op de website van Studio Gebroed.

Meer weten over ontwikkeltrajecten met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

Dit kan ook met de subsidie impulsgelden