Perla van Kessel studeerde af als modeontwerper, maar naast mode ligt haar interesse ook in andere domeinen, zoals fotografie, fine arts en advertising. Om een transitie te maken van modeontwerper naar zelfstandig beeldmaker werkt Perla aan een scherpe toekomststrategie. Haar profiel als ontwerper is multidisciplinair waardoor het formuleren van de positionering en haar artistieke profiel nauw luistert. Met behulp van een kennisvoucher gaat Perla samen met coach Marion Beltman aan de slag met het formuleren van deze nieuwe strategie.

Foto: “Echt gebeurd - Met de auto”, Perla van Kessel

Het project

In 2017 studeerde Perla van Kessel af in de richting Fashion Design aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Naast mode ligt haar interesse ook in andere domeinen, zoals fotografie, fine arts en advertising. Ze heeft zoals ze het zelf omschrijft “het brein van een beeldend kunstenaar, de handen van een mode-ontwerper, de ogen van een fotograaf en het hart van een product-ontwerper”. Haar zowel fysieke als digitale werk gaat dwars door de beeldende disciplines heen. 

Terug in Brabant besefte Perla zich dat dit vruchtbare grond voor haar is. De inspiratie die de omgeving haar geeft, wil ze graag aan haar provincie teruggeven. Vanuit ‘s-Hertogenbosch zette ze haar onderneming als zelfstandig vormgever en kunstenaar op. 

In haar transitie van mode-ontwerper naar zelfstandig beeldmaker is een sterke toekomststrategie essentieel. Haar profiel als ontwerper is multidisciplinair waardoor het formuleren van de positionering en haar artistieke profiel nauw luistert. Wat is haar plek in het veld? Daarnaast wil ze inzicht krijgen in (een) realistische doelgroep(en). Welke partijen hebben baat bij haar creatieve diensten?

Samen met coach Marion Beltman gaat ze met de volgende twee elementen aan de slag: 

  • Het bepalen van de artistieke waarde-propositie. Hieronder valt een analyse van de persoonlijke en artistieke waarden, het aanbrengen van focus in het werk en het werken aan zelfvertrouwen.
  • Het bepalen van doelgroep en strategie. Hieronder valt het in kaart brengen van partijen en het onderzoeken van doelgroepen die bij haar waarden en haar type werk passen, een omgevingsanalyse en netwerkanalyse en het werken aan zichtbaarheid en acquisitie. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie oordeelde positief over de kennisvoucher-aanvraag van deze multidisciplinaire Brabantse maker. De commissie heeft er voldoende vertrouwen in dat de begeleiding van en kennisdeling met de gekozen coach zal bijdragen aan de versterking van het cultureel ondernemerschap van Perla.

Rol van Kunstloc Brabant

Eerder kreeg Perla van Kessel een impulsbijdrage voor de crowdfundingcampagne voor haar project ‘Het kleinste kamertje’, bestaande uit een documentaire fotoserie, een ontworpen product en een tentoonstelling. Het viel haar namelijk op dat veel mensen hun toilethokje versieren. Sommige mensen gebruiken de wc zelfs als een klein museum. Perla van Kessel legde de meest bijzonder gedecoreerde toiletten vast en bundelde deze in een verjaardagskalender. Om de productie hiervan te financieren startte ze een crowdfunding.

Naar aanleiding van Perla’s wens om een kennisvoucher-traject te doorlopen, hebben adviseurs Janneke van Laar en Bas Veldhuizen haar op basis van haar ontwikkelwens geadviseerd om contact op te nemen met coach Marion Beltman. Samen met Marion hebben zij vervolgens met Perla gewerkt aan het helder krijgen van haar leervraag en leerdoelen.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2020/067.

Foto: Perla van Kessel

Rol van Kunstloc Brabant

Wil je meer weten over een kennisvoucher voor het ontwikkelen van je cultureel ondernemerschap?

Neem gerust contact op.

dit kan ook met een kennisvoucher

Trots54

Trots54

cultureel maatschappelijk ondernemen
Studio Juul Rameau

Studio Juul Rameau

onderzoek naar helende kracht natuur
Wildpark

Wildpark

versteviging organisatie en uitbreiden talentontwikkeling
Camilla Blue

Camilla Blue

augmented reality liveshow
Peerke Malschaert

Peerke Malschaert

positionering en organisatieontwikkeling
Laura de Vos | Body of Art

Laura de Vos | Body of Art

ontwikkeling zakelijk leiderschap
Lieke Anna

Lieke Anna

fotograaf geeft vorm aan documentaire
Mies-en-Scène

Mies-en-Scène

duurzaam borgen van maakpraktijk
Zwermers

Zwermers

professionalisering van de organisatie
New Order of Fashion

New Order of Fashion

kennisdeling over circulaire mode
GlasLab Den Bosch

GlasLab Den Bosch

expertisecentrum voor vlakglas
Jos Klarenbeek

Jos Klarenbeek

professionaliseringsslag en zichtbaarheid
Shahar Livne

Shahar Livne

ontwikkelen van duurzame beroepspraktijk
Rogier de Nijs

Rogier de Nijs

positionering en professionalisering
Jeroen Kant

Jeroen Kant

marktverkenning en positionering
Manifestations

Manifestations

duurzame samenwerking met potentiële financiers
Stoute Schoenen

Stoute Schoenen

ondernemingsplan en financieringsmix
Oortwolk

Oortwolk

strategie en positionering
Katinka Versendaal | The Eatelier

Katinka Versendaal | The Eatelier

visie en strategie
Temporary Art Centre

Temporary Art Centre

organisatieontwikkeling
Kasboek

Kasboek

versterken artistieke praktijk
Shirley Dap | Heal

Shirley Dap | Heal

professionalisering ontwerppraktijk
Eleni Ploumi

Eleni Ploumi

internationaal netwerk
Academie voor Beeldvorming

Academie voor Beeldvorming

versterken zakelijke organisatie
Chagall

Chagall

positionering en strategie
Marieke van de Ven

Marieke van de Ven

positionering en versteviging van netwerk
Charlotte Driessen

Charlotte Driessen

ontwikkeling tot sterke filmproducent
KONT

KONT

uitbouwen werkmodus en verdienmodel
 Nabuurs&VanDoorn

Nabuurs&VanDoorn

uitbreiding internationale netwerk
Dock Zuid

Dock Zuid

professionalisering van de organisatie
Sounding Bodies

Sounding Bodies

helende werking van klassieke muziek
Grafisch Atelier Den Bosch

Grafisch Atelier Den Bosch

toekomstgericht ontwikkelplan
Dat wat blijft | Monique Broekman

Dat wat blijft | Monique Broekman

nieuwe verbanden kunst en erfgoed
ALL-EEN | MoveToMeet

ALL-EEN | MoveToMeet

verbinding tussen doven, slechthorenden en horenden
Niels Hoebers

Niels Hoebers

toekomstgericht ondernemerschap
Perla van Kessel

Perla van Kessel

werken aan de eigen artistieke waarde-propositie
Wiosna van Bon

Wiosna van Bon

zoeken naar samenhang en heldere ontwikkelperspectieven
This is LOVSKI

This is LOVSKI

het in de markt zetten van een nieuwe act
LaMelis

LaMelis

langetermijnvisie ontwikkelen en verstevigen marktpositie
Pier15 skatepark

Pier15 skatepark

toekomstbestendige herstructurering
BROET

BROET

professionalisering en herpositionering
Kunstplan Ecodorp Boekel

Kunstplan Ecodorp Boekel

kunst als inspiratie voor duurzaamheid
Aus Berlin

Aus Berlin

professionaliseringsslag met voorfinanciering
Kranen/Gille

Kranen/Gille

strategische visie
Document Series | Kristel van Issum

Document Series | Kristel van Issum

nieuwe beroepspraktijk vormgeven
Vloeistof

Vloeistof

ondernemingsplan ontwikkelen
Nishant Bhola | World of Dance

Nishant Bhola | World of Dance

moderne dans positioneren in multiculturele samenleving
Copper Views

Copper Views

ontwikkelen tot impactproducent
Envisions

Envisions

ontwikkelen van een ondernemingsplan
Festival Circolo

Festival Circolo

verhuizing en herpositionering
Smart Design to Market

Smart Design to Market

actiegericht marketingplan
Chassé Cultuurfonds

Chassé Cultuurfonds

plan van aanpak en intern draagvlak
Jola Hesselberth

Jola Hesselberth

uitbreiden digitale technieken en ondernemersvaardigheden
Marieke Vromans

Marieke Vromans

profilering, positionering en marketingstrategie
Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant

Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant

bepalen missie en bedrijfsmodel
Volumetric video | Dutch Rose Media

Volumetric video | Dutch Rose Media

duurzame financieringsmodellen ontwikkelen
Cor Unum

Cor Unum

professionaliseringslag
Vonk

Vonk

doorontwikkeling naar stabiele financieringsmix
IVC 2.0

IVC 2.0

platform voor het verrijken van klassieke zangkunst
Dyane Donck

Dyane Donck

werken aan een marktstrategie
LunaLunaLuna | Kultoer

LunaLunaLuna | Kultoer

theatrale installaties tijdens Tilburgse Kermis
pluswhat talentenprogramma | wedowe

pluswhat talentenprogramma | wedowe

overtuigende partnerstrategie
Urban Matterz

Urban Matterz

missie en visie uitwerken tot strategie
De Fabriek

De Fabriek

inzichtelijk maken van het creatieve proces
Studio Gebroed

Studio Gebroed

meerjarig ontwikkeltraject
Jenny Ymker

Jenny Ymker

omgevingsanalyse en communicatiestrategie
Beeld | Merk

Beeld | Merk

profilering van een centrum voor de kunsten
Encounter | Joost van Wijmen

Encounter | Joost van Wijmen

ontwikkelen geënsceneerde ontmoetingen
Human Rights Tattoo

Human Rights Tattoo

bouwen aan een verbeterd inkomstenmodel
De Link

De Link

ontwikkeling van producerende rol
Make it - Jazz Festival Tilburg

Make it - Jazz Festival Tilburg

versterken van organisatie en zichtbaarheid
Bouwmeester Donck

Bouwmeester Donck

aandacht besteden aan pr en marketing
MASS production

MASS production

professionaliseren van een brede beroepspraktijk
Generatie Zuid

Generatie Zuid

professionaliseren door planmatig te werk te gaan