Popsport werkt in bijna alle provincies van Nederland. Met een coachingsprogramma voor poptalent helpt Popsport muzikanten de volgende stap te zetten in hun carrière. Popsport Brabant ontvangt subsidie impulsgelden, om de infrastructuur van talentontwikkeling in de provincie Noord-Brabant compleet te maken.

Foto: Tonnie Westerbeke

Het project

Brabant kent een mooi aanbod voor talentontwikkeling van popmuzikanten. Denk aan de Kunstbende, Music Hub Brabant en Paviljoen Ongehoorde Muziek. Wat ontbreekt is een professioneel programma op provinciaal niveau, dat jong muziektalent ondersteunt en kan laten doorgroeien naar bijvoorbeeld de Music Hub.

Popsport Brabant vervulde die functie tot en met 2016. Het gemis van Popsport Brabant leidde de afgelopen jaren tot nieuwe gesprekken met Brabantse partners. Dat sterkte Popsport in de ambitie om die functie vanaf 2021-2024 weer in de volle breedte in te vullen. De subsidie impulsgelden zet Popsport Brabant in om zelf de laatste stappen hiervoor te zetten én om samen met haar partners en de infrastructuur compleet te maken.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie erkent de positie van Popsport Nederland en staat positief tegenover de samenwerkingen van Popsport Brabant met relevante partners op het gebied van talentontwikkeling in de provincie.

Rol van Kunstloc Brabant

Teun van Irsel, adviseur van Kunstloc Brabant heeft Popsport Brabant geadviseerd over de subsidieaanvraag.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2019/T3/190

dit kan ook met de subsidie impulsgelden