Verrassende acts op iconische erfgoedlocaties

Met de kruisbestuiving tussen alternatieve popmuziek en materieel en immaterieel erfgoed wil PopMonument haar bezoekers een verrassende ontdekkingsreis bieden die leidt tot inspiratie, betrokkenheid bij en het (her)waarderen van lokaal erfgoed en kennis laat maken met nieuwe muziek en artiesten. Met behulp van de impulsgelden zet Stichting PopMonument in op doorontwikkeling en schaalvergroting door uitbreiding van het festival naar andere historische, Brabantse steden.

De doelstellingen van Stichting PopMonument zijn:

  • het bijdragen aan de muzikale beleving en identiteit van historische steden door het initiëren en organiseren van popfestivals en evenementen in een monumentale omgeving;
  • het versterken van een levendige popcultuur in cultuur- historisch perspectief;
  • het publiek in aanraking brengen met (onbekende) indie pop-acts en andere kunstvormen in een historische, monumentale omgeving;
  • interactie bewerkstellingen tussen muziek, erfgoed, de verhalen en het publiek.

De doelstellingen van Stichting PopMonument zijn:

  • het bijdragen aan de muzikale beleving en identiteit van historische steden door het initiëren en organiseren van popfestivals en evenementen in een monumentale omgeving;
  • het versterken van een levendige popcultuur in cultuur- historisch perspectief;
  • het publiek in aanraking brengen met (onbekende) indie pop-acts en andere kunstvormen in een historische, monumentale omgeving;
  • interactie bewerkstellingen tussen muziek, erfgoed, de verhalen en het publiek.

Doorontwikkeling: PopMonument on Tour

Vanaf 2019 wil de stichting inzetten op een festival in Bergen op Zoom dat drie dagen duurt. Juist om de brede doelgroep te kunnen bedienen en het aanbod te verrijken. In 2019 en 2020 wordt er ingezet op het programmeren van andere locaties in Brabant en Zeeland. Zodat bezoekers en bewoners van andere (Brabantse) steden in en op bijzondere locaties kunnen genieten van een unieke ontdekkingstocht met optredens van talentvolle (inter)nationale en lokale acts. 

In 2019 en 2020 zullen er 30 concerten en optredens plaatsvinden in Bergen op Zoom. In o.a. het stadspaleis Het Markiezenhof, de Gertrudiskerk, het oude stadhuis, de synagoge, het provoosthuis, diverse oude kelders, het Zwijnshoofd, De Maagd, de gevangenpoort, de blokstallen en Gebouw-T. In Hulst zal dat gebeuren in de basiliek en op de vestingwallen in Willemstad in het Mauritshuis, de Koepelkerk, het Arsenaal, het Raadshuis, het Kruithuis en in de bunkers die liggen op de vestingwerken.

Voor het inhoudelijke programma en de verbinding van materieel en immaterieel erfgoed wordt o.a. samengewerkt met Stichting Bezichtiging Monumenten, Erfgoed Brabant en gemeente Bergen op Zoom. O.a. de volgende organisaties zijn partner en faciliteren of ondersteunen het evenement: City Marketing Bergen op Zoom, Gemeente Moerdijk, stichting horeca Willemstad, Gemeente Veere, Provincie Zeeland, stichting Vestrock, Muziekhub Brabant, NHTV, Geschiedkundige Kring en Vi.be/Poppunt.be. 

Doorontwikkeling: PopMonument on Tour

Vanaf 2019 wil de stichting inzetten op een festival in Bergen op Zoom dat drie dagen duurt. Juist om de brede doelgroep te kunnen bedienen en het aanbod te verrijken. In 2019 en 2020 wordt er ingezet op het programmeren van andere locaties in Brabant en Zeeland. Zodat bezoekers en bewoners van andere (Brabantse) steden in en op bijzondere locaties kunnen genieten van een unieke ontdekkingstocht met optredens van talentvolle (inter)nationale en lokale acts. 

In 2019 en 2020 zullen er 30 concerten en optredens plaatsvinden in Bergen op Zoom. In o.a. het stadspaleis Het Markiezenhof, de Gertrudiskerk, het oude stadhuis, de synagoge, het provoosthuis, diverse oude kelders, het Zwijnshoofd, De Maagd, de gevangenpoort, de blokstallen en Gebouw-T. In Hulst zal dat gebeuren in de basiliek en op de vestingwallen in Willemstad in het Mauritshuis, de Koepelkerk, het Arsenaal, het Raadshuis, het Kruithuis en in de bunkers die liggen op de vestingwerken.

Voor het inhoudelijke programma en de verbinding van materieel en immaterieel erfgoed wordt o.a. samengewerkt met Stichting Bezichtiging Monumenten, Erfgoed Brabant en gemeente Bergen op Zoom. O.a. de volgende organisaties zijn partner en faciliteren of ondersteunen het evenement: City Marketing Bergen op Zoom, Gemeente Moerdijk, stichting horeca Willemstad, Gemeente Veere, Provincie Zeeland, stichting Vestrock, Muziekhub Brabant, NHTV, Geschiedkundige Kring en Vi.be/Poppunt.be. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden is ervan overtuigd dat het project is gericht op het geven van een impuls aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Het ontsluiten van erfgoed en het interesseren van andere, ook jongere doelgroepen voor erfgoed ziet zij als waardevol. De commissie uit zich positief over de betrokkenheid van verschillende relevante partijen uit het culturele veld en waardeert het dat deze activiteiten plaatsvinden in een groeiende regio (West-Brabant) en van dermate kwaliteit zijn dat dit ook weer meer aandacht voor dat gebied kan genereren. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden is ervan overtuigd dat het project is gericht op het geven van een impuls aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Het ontsluiten van erfgoed en het interesseren van andere, ook jongere doelgroepen voor erfgoed ziet zij als waardevol. De commissie uit zich positief over de betrokkenheid van verschillende relevante partijen uit het culturele veld en waardeert het dat deze activiteiten plaatsvinden in een groeiende regio (West-Brabant) en van dermate kwaliteit zijn dat dit ook weer meer aandacht voor dat gebied kan genereren. 

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft geadviseerd over de aanvraag en conceptversies van het plan en de begroting becommentarieerd.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2019/124.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft geadviseerd over de aanvraag en conceptversies van het plan en de begroting becommentarieerd.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2019/124.

Dit kan ook met impulsgelden

Dit kan ook met impulsgelden