New Dutch Cultural Activities

New Dutch Connections inspireert jonge (ex)asielzoekers in zichzelf te geloven en anderen te betrekken bij het realiseren van hun toekomstdromen zodat ze hun talenten inzetten in de maatschappij. In Brabant gaat New Dutch Connections de samenwerking aan met Het Zuidelijk Toneel om te onderzoeken hoe ze door middel van theater jongere vluchtelingen op weg kunnen helpen en hoe er samen met maatschappelijke partners in Brabant voor bestendiging van de activiteiten gezorgd kan worden.

De toekomstacademie

De ToekomstAcademie is een bijzonder concept waarbij gekeken wordt hoe (ex)asielzoekersjongeren en jongvolwassenen hun talenten in kunnen zetten in de maatschappij zodat ze economisch zelfstandig worden. Op regionaal niveau worden praktische trainingsprogramma’s (creatieve modules) aangeboden en de jongeren worden gekoppeld aan een maatje en/of een coach. Op deze manier wordt hen handvatten geboden om de regie over hun toekomst weer in eigen hand te nemen.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Er gaat een belangrijke maatschappelijke bijdrage uit van dit project, daar is de Adviescommissie Impulsgelden van overtuigd. Ten aanzien van de bestendiging van de activiteiten van New Dutch Connections en Het Zuidelijk Toneel is er nog een slag te slaan; de impulsbijdrage draagt bij aan de samenwerking, de ontwikkeling van de creatieve modules binnen de Toekomstacademie in Brabant en het onderzoek dat deze partijen in deze provincie uitvoeren ten behoeve van de verankering van de activiteiten in deze provincie.

Rol Kunstloc Brabant

Er is kort informatief contact geweest met Kunstloc Brabant voorafgaand aan het uploaden van de aanvraag. 

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/099.

Dit kan ook met impulsgelden