Richard van Kruysdijk

Richard van Kruysdijk is al jarenlang een internationaal gekend en erkend componist en muzikant uit Brabant. Hij beweegt zich binnen vele genres. Zo schrijft hij muziek voor voorstellingen van het Scapino Ballet, maar is bijvoorbeeld ook onderdeel van Industrial avant-garde culthelden Phallus Dei. Hij werkt mee aan vele producties en doet dit in verschillende rollen van componist tot studio technicus.

Professionaliseringsslag

Eerder heeft Richard van Kruysdijk met behulp van een kennisvoucher onder begeleiding van een coach gewerkt aan de strategische positionering en een operationeel businessplan. De subsidieaanvraag impulsgelden is hieruit voortgekomen.

Met behulp van de impulsgelden wil Richard zichzelf en zijn activiteiten naar een ‘next level’ ontwikkelen en zo een sterke en duurzame bijdrage aan het Brabantse cultuursysteem leveren. Om die ontwikkeling door te maken is het noodzakelijk om een impuls te geven aan een drietal doelstellingen:

  • versterking van de professioneel-zakelijke organisatie;
  • kennisontwikkeling op het gebied van compositorische vaardigheden;
  • artistiek-inhoudelijke samenwerkingsprojecten met mensen die gespecialiseerd zijn in de vakgebieden video en lichtontwerp.  

Het plan is erop gericht om de bijzonder brede beroepspraktijk van Richard van Kruysdijk en cultureel ondernemerschap verder te professionaliseren, teneinde meer ruimte en focus voor zijn artistiek-inhoudelijke werk en (meer) bijzondere samenwerkingsprojecten te creëren. Zodat deze projecten succesvol, efficiënter en effectiever georganiseerd, gepromoot en vermarkt kunnen worden. 

Daarnaast maken de impulsgelden het mogelijk dat er geïnvesteerd kan worden in de ontwikkeling van compositorische vaardigheden. Hiermee zal Richard in staat zijn om grotere projecten met orkesten aan te gaan. Concreet wil hij hiervoor o.a. een coachingstraject bij componist Richard Ayres doorlopen. 

Wat betreft de samenwerking met specialisten in de vakgebieden video en lichtontwerp zullen er drie concrete projecten gerealiseerd worden: Epic Rick, Cut Worms Transmissions en The Cloakroom.   

Het team rondom Richard zal o.a. bestaan uit Peter van der Aalst (Breda University of Applied Science), kunstenaar Rik van Iersel, audio-kunstenaar Lisanne van Hek (Sannety), Frens Frijns (directeur 013) en Bente Bollmann (Mojo Concerts, marketingmanager Lowlands & Down the Rabbit Hole). 

Waarom een bijdrage uit de Impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden is overtuigd van de bijdrage van de in Eindhoven gevestigde maker aan het Brabantse cultuursysteem. Zij ziet dat de door hem ingezette ontwikkeling hier een extra impuls aan geeft. Zij zijn hier voldoende van overtuigd door de positie die Richard van Kruysdijk reeds heeft verworven en zijn samenwerkingen met internationaal erkende dansgezelschappen. De commissie juicht het toe dat de aanvrager de samenwerking zoekt met andere voor het project relevante Brabantse makers. De beoogde artistieke en zakelijke (kennis)ontwikkeling is helder uiteengezet. Dit alles maakt dat de commissie er vertrouwen in heeft dat dit project zal slagen.

Meer info over de subsidie Impulsgelden

Kennisvouchertraject

Componist en muzikant Richard van Kruysdijk ambieert een betere zichtbaarheid van zijn bijzonder brede praktijk. Richard wil zakelijk en organisatorisch een structuur om zich heen bouwen, van waaruit zijn artistieke ambities gestuurd, geproduceerd, gerealiseerd en vermarkt kunnen worden. Om dat te realiseren wil hij met behulp van de kennisvoucher een expert inschakelen die hem coacht en adviseert bij het formuleren van een heldere strategische positionering en ontwikkelrichting en bij het ontwikkelen van een gedegen operationeel businessplan.

Deze strategische positionering en bijbehorend businessplan zijn de concrete uitkomsten van het traject dat met behulp van de kennisvoucher zal worden doorlopen. Zij vormen de basis voor de bedrijfsvoering voor de komende jaren en zijn het vertrekpunt voor een aanvraag impulsgelden.

Grote Woorden/Peter van der Aalst coacht en adviseert Richard in het proces van het ontwikkelen van zakelijke focus en professionalisering. Ook na oplevering van het strategisch positioneringsdocument en businessplan blijft Peter van der Aalst beschikbaar als coach en adviseur bij het schrijven van de aanvraag Impulsgelden.

Waarom een bijdrage uit de Impulsgelden?

Richard van Kruysdijk is een gewaardeerde maker die middels deze kennisvoucher een volgende stap kan zetten in zijn beroepspraktijk. De kennisvoucher draagt bij aan de structurele versterking van het cultureel ondernemerschap van de aanvrager.

Meer info over de Kennisvoucher

Dit kan ook met een kennisvoucher

Dit kan ook met een subsidie impulsgelden