Kings of Colors is begonnen als street art festival en is uitgegroeid tot een breed georiënteerd urban festival met aandacht voor urban culture en urban sports. Naast een professioneel programma is er veel aandacht voor actieve cultuurparticipatie van jongeren. Met behulp van de impulsgelden wil Kings of Colors het festival verder doorontwikkelen.

Actuele urban uitingen

Kings of Colors bestaat sinds 2013. Het is niet zomaar een graffiti festival: “Het toont de actuele urban uitingen, volgt de laatste trends in de urban arts en levert op een laagdrempelige manier een bijdrage aan de kunst- en cultuurbeleving van jong en oud”.

Terugkijkend was sprake van een vliegende start met de eerste twee festivaledities in 2013 en 2014. In 2015 werd het festival getroffen door asbestproblematiek waardoor het festival op het laatste moment niet door kon gaan. Ondanks deze pech wist Kings of Colors in 2016 opnieuw een succesvol festival neer te zetten. In 2017 ontving Kings of Colors, in de categorie Epic Event, de Dutch Street Art Award 2017.

Toekomst

Na de editie in 2017 zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot een duurzame aanpak om de toekomst van het festival te waarborgen. Er is een nieuw bestuur samengesteld met brede kennis en ervaring. Door het bestuur is een artistieke en financiële meerjarige ambitie uitgestippeld en ook is geformuleerd hoe het Kings of Colors Festival zich steviger gaat organiseren en positioneren. Er is besloten om niet in 2018, maar in 2019 een volgende editie te organiseren. Vooral om de randvoorwaarden die nodig zijn voor een meer uitnodigend festival, inhoudelijk, financieel en organisatorisch, te kunnen realiseren.

Stichting Kings of Colors heeft een impulsbijdrage aangevraagd ten behoeve van;

A. Het realiseren van een meer uitnodigende programmering van het Kings of Colors Festival 2019 en verder
B. Het versterken van de samenwerking met partners en de marketing ten behoeve van de zichtbaarheid binnen en buiten Brabant van Kings of Colors Festival
C. De eerste fase van de ontwikkeling van het project ‘Den Bosch Murals’
D. Het versterken van de organisatie van Stichting Kings of Colors en haar netwerken

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

 

De jury is ervan overtuigd dat dit project voldoende bijdraagt aan de ontwikkeling die aanvrager beoogt, waaronder het tot stand brengen van een sterker artistiek profiel en het vormen van een platform, en de betekenis daarvan voor het Brabantse cultuursysteem. Het thema ‘urban culture’ is in de provincie Noord-Brabant een belangrijk aandachtsgebied waar dit project aan bijdraagt.

Rol Kunstloc Brabant

In het voortraject heeft Kunstloc de aanvrager van advies voorzien.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/088

dit kan ook met de subsidie impulsgelden