Kamerata Zuid produceert met succes voorstellingen die nieuwe doelgroepen in aanraking laten komen met klassieke muziek. Dit doet Kamerata Zuid door nieuwe (co)producties te creëren, waarbij klassieke muziek wordt verweven met moderne muziek en muzikanten. Om een stevige organisatie op te bouwen en de producties voor een grotere markt beschikbaar te maken, ontvangt Kamerata Zuid een bijdrage uit de impulsgelden.

Het project

De vraag vanuit theaters en concertzalen en van scholen zorgt, samen met de samenwerking met Friendly Fire, voor een constante vraag naar de producties van Kamerata Zuid. De huidige praktijk heeft laten zien dat het concept en de gekozen aanpak werkt. Eerdere tournees zorgen voor toenemende zichtbaarheid en vraag naar het orkest en nieuwe samenwerkingen en een groter publieksbereik dienen zich aan, zeker nu Friendly Fire het orkest heeft omarmd en nationaal de promotie en de boekingen oppakt. 

Kamerata Zuid is succesvol gebleken en kan een grotere markt ontwikkelen. Er liggen meerdere projectplannen op tafel, de meeste daarvan zijn tot stand gekomen via gesprekken met stakeholders, zoals schouwburgen en concertzalen, Friendly Fire en talentvolle en aansprekende artiesten. Binnen de huidige organisatie zag Kamerata Zuid kans om de al gerealiseerde producties te financieren. De inzet van het team van Kamerata Zuid is daarvoor groot geweest, maar de betaling liep achter bij de verrichte werkzaamheden.

Voor de verdere marktontwikkeling is een bescheiden groei van de organisatie en een steviger financiële basis nu gewenst. De impulsbijdrage wordt ingezet om nieuwe producties voor een grotere markt te maken en uit te voeren. Met een extra investering in uren van de artistiek leider/dirigent, de zakelijk leider, de marketeer en de projectmanager realiseert Kamerata Zuid meer afname, en daarmee meer inkomsten en een groter publieksbereik. Met die extra inkomsten krijgt de organisatie achter het orkest voor de langere termijn meer continuïteit.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie heeft kennisgenomen van de urgentie om de interne organisatie te verstevigen, om daarmee de kansen die zich voordoen te kunnen verzilveren. Zij spreekt haar waardering uit over de ontwikkeling die het kamerorkest de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en de relaties die zij in korte tijd heeft opgebouwd. De adviescommissie spreekt haar waardering uit voor de functie die Kamerata Zuid vervult in het Brabantse cultuursysteem en de rol die zij op zich neemt om een kwalitatief programma naar lokale zalen te brengen en jongeren op een vernieuwende manier kennis te laten maken met klassieke muziek. 

De volledige aanvraag voor de subsidie impulsgelden in 2020 vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/T1/217

Rol van Kunstloc Brabant

Teun van Irsel, adviseur van Kunstloc Brabant, heeft Kamerata Zuid geadviseerd over de subsidieaanvraag 

Wil je meer weten over impulsgelden voor de zakelijke ontwikkeling van je organisatie?

Neem gerust contact met me op

dit kan ook met de subsidie impulsgelden