Smart Connections helpt drie Brabantse culturele instellingen concrete stappen te zetten

Veel culturele organisaties hebben het in hun plannen staan: ze willen nieuwe doelgroepen bereiken, nieuwe verdienmodellen bedenken of zien graag een verjonging van het publiek. In de meeste gevallen vraagt dat ook om nieuwe proposities, die zijn afgestemd op de behoeften van de gewenste doelgroep. Maar hoe zorg je ervoor dat je nieuwe aanbod een succes wordt? Dat het aanslaat bij de doelgroep, dat het past bij je profiel en dat het meer geld oplevert dan dat het kost?

Kracht van je waardepropositie

Met een nieuwe waardepropositie bedoelen we alles wat we de klant bieden aan waarde. Hierbij kijk je breder dan alleen het product of de dienst. Je denkt bijvoorbeeld vanuit klantbehoeften na over vragen als service, aanvullende diensten of mogelijkheden voor klanten om zelf invloed uit te oefenen op het product. In het traject denken we daarnaast na over vragen als het businessmodel, mogelijke partners, de positionering en de marketing aanpak. Alles gebaseerd op de juiste mix tussen inspelen op klantbehoeften en het realiseren van je organisatiedoelen.

Kunstloc wil hierbij helpen door culturele organisaties uit Brabant de kans te geven een innovatietraject onder professionele begeleiding van ervaren coaches van Smart Connections te doorlopen. Smart Connections en senior adviseur Pim Halkes hebben bij vooraanstaande culturele instellingen laten zien dat hun aanpak inspireert en succesvol is.

Wat ga je doen

Samen met je collega’s vorm je een projectteam dat aan de slag gaat met het scherp definiëren van de beoogde doelgroep, om vervolgens in een aantal creatieve sessies nieuwe concepten te ontwikkelen die door Smart Connections getoetst gaan worden bij de doelgroep. De meest kansrijke proposities werk je vervolgens nader uit. Je denkt na over de positionering, je marktbenadering en je verdienmodel. En daar stopt het niet, want Kunstloc adviseert je bij het zoeken naar financieringsmogelijkheden en het in contact komen met relevante partners uit het culturele netwerk in Brabant.

In totaal kunnen drie organisaties een traject doorlopen. Ben je geïnteresseerd, lees dan verder hoe je je kunt aanmelden.

Praktisch

  • in totaal zijn er 6 werksessies, van ieder 1 dagdeel (4 uur)
  • de start is voorzien eind 2020. De planning van de sessies vindt plaats in overleg met iedere organisatie
  • de bijeenkomsten vinden plaats bij je eigen organisatie
  • naast de praktische sessies moet je rekening houden met eigen uitwerking en “huiswerk”
  • de doorlooptijd van het hele programma (eind 2020 t/m 1e kwartaal 2021) is ongeveer 10 weken

Open call

  • er is plek voor 3 culturele instellingen uit Brabant
  • aanvragen kunnen worden ingediend van 28 september tot en met 20 oktober 2020
  • om je aan te melden vragen we je een nadere motivering op te stellen (max 2 A4) waarom jouw organisatie nu wil deelnemen en welk nieuwe propositie of nieuwe strategische keuzes je zou willen onderzoeken.
  • stuur je motivering in een bijlage door naar luc.begas@kunstlocbrabant.nl
  • selectie vindt plaats in de week van 19 oktober. Daarbij houden we rekening met diversiteit van de deelnemers.

Kosten

We vragen een eigen bijdrage die mede afhankelijk is van de draagkracht van de organisatie, met een bandbreedte van 300-800 euro (ex BTW) per organisatie. Hierover maken we nadere individuele afspraken met de organisaties.

Kennisdeling

Op donderdag 12 november tussen 10.00 en 11.00 uur organiseren we een aftrapbijeenkomst. Deze vindt online plaats.

Tijdens deze bijeenkomst zal Pim Halkes van Smart Connections ingaan op essentiële onderdelen van het coachingstraject. Daarbij is aandacht voor het verkrijgen en vertalen van klantinzichten naar succesvolle en onderscheidende proposities voor de culturele sector. Ook zullen de drie deelnemende organisaties kort iets vertellen over hun motivatie om deel te nemen en wat ze willen onderzoeken en uitwerken.

De uitkomsten van het traject met de drie deelnemende organisaties zullen na afloop worden gedeeld tijdens een bijeenkomst voor het culturele veld in Brabant, in voorjaar 2021.

Over Smart Connections

Smart Connections helpt organisaties met het verkrijgen en vertalen van klantinzichten naar succesvolle en onderscheidende proposities en klantervaringen.

Het traject voor Kunstloc is opgezet in samenwerking met Pim Halkes, die als senior-adviseur bij Smart Connections organisaties als Muziekgebouw aan het IJ, kunstencentrum RiCK en meerdere bibliotheken in Utrecht heeft begeleid bij het ontwikkelen van nieuwe proposities voor nieuwe doelgroepen. Hiervoor was hij onder meer marketingmanager bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Wil je meer weten over het innovatietraject Waardepropositie?

Neem contact met mij op, of meld je hier aan voor een online spreekuur op maandag 5 oktober, tussen 10.00 en 12.00 uur.