Het Bredase filmproductiebedrijf Copper Views maakt culturele en maatschappelijke documentaires om kwesties aan te kaarten en discussies op te roepen in de samenleving. Door zich nu te ontwikkelen en profileren als impactproducent, wil Copper Views het productiehuis verbreden en verduurzamen. En bovenal middels de eigen mediaproducties positieve veranderingen in de maatschappij teweegbrengen. Film om de wereld te veranderen.

Copper Views

Copper Views heeft in relatief korte tijd een respectabele positie verworven als professioneel documentaireproducent. Copper Views maakt producties die inzoomen op (interculturele) sociale verhoudingen, culture clashes, globaliserings-issues en aanverwante thematieken om daarmee bij te dragen aan het doorbreken van vooroordelen, stereotype beeldvorming en aan beter (onderling) begrip.

Film als middel voor verandering

“Een goed verhaal, gezien door de juiste mensen, kan de wereld veranderen,” aldus de Nederlandse Impact Academy. Een impactproducent benadert een documentaire niet alleen als artistiek product, maar zet deze ook in als tool in het bereiken van een maatschappelijk doel. Oftewel: film om daadwerkelijk maatschappelijke verandering te bewerkstelligen. Dit gaat van het creëren van bewustzijn en betrokkenheid bij mensen tot structurele veranderingen in de maatschappij waarbij regels, beleid, wetten worden aangepast. Een impactproducent kijkt verder dan alleen het bereik, maar wil bovenal een effect bereiken. Niet alleen kijkcijfers zijn dus van belang: het gaat om het bereiken van de juiste doelgroepen om zo de maatschappelijke impact te vergroten. Succesvolle impactcampagnes bij Nederlandse producties zijn bijvoorbeeld De Kinderen van Juf Kiet (regie: Peter & Petra Lataster), Schuldig (regie: Sarah Sylbing & Ester Gould) en De Asielzoekmachine (regie: Els van Driel & Eefje Blankevoort).

Copper Views als impactproducent

Middels een bijdrage vanuit de impulsgelden wil Copper Views zich als toonaangevende en uitgesproken Brabantse impactproducent profileren en op deze manier in de eigen beroepspraktijk investeren. Ze wil de periode 2018-2020 gebruiken om zich verder te ontwikkelen als impactproducent en om een bestendig Brabants AV-productiehuis met een duidelijk signatuur te worden. Dit wil Copper Views onder meer doen door het inzetten van nieuwe media en crossovers binnen mediaproducties om specifieke doelgroepen op een juiste manier te bereiken en door het realiseren van kennisontwikkeling met bijvoorbeeld de Brabantse AV-sector en binnen programma’s op scholen, kunst- en cultuurinstellingen. 

Luister de KONKAV podcast met Ilja Kok van Copper Views

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Binnen filmproducties zijn producenten cruciaal, zij zijn verantwoordelijk voor de zakelijke en organisatorische aspecten van een film. Goede filmproducenten zijn van groot belang voor een gezond productieklimaat. In Brabant zijn slechts een handvol stevige filmproducenten actief. Deze impulsbijdrage draagt bij aan het cultureel ondernemerschap van de aanvrager en aan de verdere professionalisering en versteviging van de beroepspraktijk. Impact-producties zijn een relatief nieuw begrip, en innovatief in de filmwereld. De werkwijze waarbij impactproductie een nadrukkelijke rol krijgt binnen de werkpraktijk van een producent is vernieuwend en kan ook op die manier een betekenisvolle bijdrage leveren aan de Brabantse av-industrie.

Kennisvouchertraject

In 2017 ontving Ilja Kok ondersteuning middels de Kennisvoucher. Eind 2013 zei Ilja na 12 jaar haar baan op als docente en begon ze als freelance producent. In 2015 werd Copper Views BV een feit. Ilja wilde middels een Kennisvouchertraject haar cultureel ondernemerschap versterken door haar werkterrein te vergroten en een groter netwerk te bouwen in het Brabants (en internationaal) kunst- en cultuurlandschap. Daarnaast wil ze een nieuwe (andere) manier van (samen)werken ontwikkelen, waarbij de artistieke inhoud van hoog niveau is. De kennisvoucher was gericht op het aanbrengen van meer focus en gerichte stappen in de beoogde leercurve.

Rol Kunstloc Brabant

De impulsgeldenaanvraag bleek een logisch gevolg uit de (door)ontwikkelingen binnen het kennisvouchertraject.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/T2/076

Meer weten over impact maken met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met impulsgelden