From raw power to refined art

Human Rights Tattoo is een sociaal kunstproject gestart door de Tilburgse kunstenaar Sander van Bussel als reactie op de moord op Steven Nyash. Sinds 2012 trekt Van Bussel samen met zijn team over de wereld om een keten van mensen te maken die sámen de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens levend houdt. Human Rights Tattoo tatoeëert namelijk de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De totale verklaring, letter voor letter, 6773 letters op 6773 mensen wereldwijd. 

2023 en verder

Human Rights Tattoo is een levend kunstwerk dat gemaakt wordt door 6773 individuen over de hele wereld. Sinds 2012 vliegt het kernteam van Human Rights Tattoo de wereld over om de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens op mensen te tatoeëren. Wereldwijd werden er al grote tattoo-events georganiseerd, lokaal gefinancierd en lokaal geproduceerd; in musea, op festivals, in sloppenwijken, en lokale communities. Met nog 2945 letters te gaan in vijf jaar tijd komt het einde van het primaire maakproces in zicht. Op 10 december 2023, de dag dat de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens 75 jaar bestaat, zal de laatste letter gezet worden.

De vraag naar Human Rights Tattoo groeit explosief en het aantal beschikbare tatoeages neemt af. In die schaarste zit enorme potentie. Human Rights Tattoo gaat o.a. tijd en energie investeren om de wereldwijde community levenslang te betrekken en te activeren. Daarnaast wil de organisatie zich internationaal beter positioneren in de kunstwereld.

Het verstevigen van de organisatie, het professionaliseren en het bouwen aan een verbeterd inkomstenmodel is noodzakelijk om Human Rights Tattoo, en daarmee het werk van Sander van Bussel, in die internationale kunstwereld te positioneren. 

Met behulp van een kennisvoucher heeft de organisatie onder begeleiding van een coach gewerkt aan een businessmodel. De subsidieaanvraag impulsgelden is hieruit voortgekomen. Met behulp van de impulsgelden wil Human Rights Tattoo de volgende doelstellingen realiseren:

  • professionaliseren van de organisatie achter kunstproject Human Rights Tattoo; 
  • positioneren van Human Rights Tattoo in de Internationale kunstwereld;
  • optimaliseren financieringsmix.

Om dit te kunnen doen is inbreng van externe expertise noodzakelijk.

De afgelopen jaren zijn er reeds belangrijke partnerschappen ontstaan met o.a. Amnesty International Nederland, Simavi en ASN Bank.  

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden is enthousiast over dit project dat in Brabant is ontstaan en vanuit de provincie in een internationale context wordt uitgevoerd. Zij heeft vertrouwen in het team en de samenwerkingen die de organisatie aangaat met relevante partijen uit het culturele en maatschappelijke veld. Het project is toekomstbestendig en kent een aanzienlijke zeggingskracht dat met behulp van de impulsgelden alleen maar verder toe kan nemen.

Rol Kunstloc Brabant

Samen met Human Rights Tattoo is er gezocht naar een geschikte coach. Daarnaast is de aanvraag kennisvoucher in het voortraject van commentaar voorzien. Kunstloc Brabant heeft Human Rights Tattoo geadviseerd over de aanvraag impulsgelden en conceptversies van het plan en de begroting becommentarieerd.

Het projectplan en de volledige aanvraag kennisvoucher lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2017/020.
De volledige aanvraag impulsgelden vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2019/131.

Dit kan ook met impulsgelden