Het Grafisch Atelier Den Bosch (GADB) bestaat al 35 jaar, nagenoeg op dezelfde locatie in de Willem Twee fabriek. Het is een werkplaats waar iedereen die wil werken en experimenteren met grafische technieken welkom is. Om de nog te geïsoleerde werkplaats te veranderen in een open communicerende organisatie gaat het GADB de komende twee/drie jaren aan de slag met een toekomstgericht onwikkelplan.

Het grafisch atelier wordt een grafisch huis voor velen

Het Grafisch Atelier Den Bosch (GADB) heeft een impulsgeldenaanvraag ingediend voor de uitvoering van een toekomstgericht ontwikkelplan. Het resultaat ervan wordt een proactief, financieel gezond en in het Brabantse en landelijke culturele netwerk opgenomen GADB. Het plan onderscheidt vier aandachtsgebieden: 
• Een huis dat open staat: nieuwe doelgroepen binnenhalen;
• Een huis dat dingen maakt: cultureel ondernemerschap ontwikkelen;
• Een huis in een omgeving: netwerk uitbreiden;
• Een huis dat solide is: de sterke basis consolideren en uitbouwen ervan.
Daarmee ontwikkelt het GADB zich tot een knooppunt met meer verbindingen in het culturele weefsel van stad, regio en provincie.

Richtte het GADB zich eerder vooral op beeldend kunstenaars en bezoekers van tentoonstellingen, nu staan ook vormgevers, ontwerpers, illustratoren, niet grafische werkende beeldend kunstenaars, studenten, amateurs, jongeren, particuliere en zakelijke kopers op het nieuwe-doelgroepen-lijstje.
Zes dagen in de week kan men terecht om in, zoals ze dat zelf zeggen, “de mooiste grafische werkplaats van Nederland” zelfstandig te werken, cursussen en workshops te volgen en exposities te bezoeken.

Het cultureel ondernemerschap bevindt zich in alle hierboven genoemde aandachtsgebieden. Het eerste marketing & communicatie-deelplan is toegespitst op het verhogen van de verkoop van grafiek. De eigen uitgaven van het GADB, zoals de GA Grafiekkalender/map, de jaarprent, vriendenprent en de Den Bosch-prent zullen daardoor meer aftrek vinden. Door o.a. deze activiteiten wordt een financieel meer gezonde organisatie nagestreefd.

Kennisvoucher-traject

Kunstloc Brabant heeft destijds (2017) de nieuwe directeur van het GADB kort na haar aantreden geadviseerd om voorafgaand aan een eventuele aanvraag Impulsgelden een kennisvoucher aan te vragen. Deze aanvraag werd gehonoreerd en samen met coach Maarten Gulickx is de organisatie onderzocht, werden nieuwe plannen opgesteld en verwerkt in een toekomstgericht ontwikkelplan.

Met een tweede kennisvoucher wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan om te kijken hoe ‘quid quo pro’ inkomsten uit diensten, producten, fondsen en individuen geoptimaliseerd en vergroot kunnen worden. Voor de begeleiding van het haalbaarheidsonderzoek is expert Vicky Fasten benaderd.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury is overtuigd van de borging van de artistieke kwaliteit van het project. Het Grafisch Atelier vervult al geruime tijd een belangrijke rol in de culturele infrastructuur van Den Bosch en Brabant. Het strategische ontwikkelingsplan biedt de organisatie volgens de jury veel handvatten om de sterke basis te consolideren en verder uit te bouwen. De ambitie om een jonger, breder publiek en het onderwijs aan het Grafisch Atelier te verbinden wordt door de jury onderschreven.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc heeft het GADB tijdens het kennisvoucher- en het impulsgeldentraject desgevraagd geadviseerd.

De volledige aanvraag impulsgelden vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/089

De volledige aanvraag voor de tweede kennisvoucher vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: KV/2020/056

Meer weten over het uitvoeren van een toekomstgericht ontwikkelplan met de impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met impulsgelden