Future Cities is een programma van MU en STRP gericht op mbo'ers. Het programma bestaat uit workshops, een tweedaags festival in 2018 en 2019 waar studenten en docenten samen invulling aan geven en een Brabant-brede leergemeenschap. Met uiteenlopende studierichtingen, kunstenaars en designers worden thema’s uitgewerkt rondom speculatief design, kritisch denken, creatieve technologie en BioArt. De mbo’ers worden uitgedaagd om samen een artistiek hoogwaardig programma te ontwikkelen en te realiseren dat bijdraagt aan en aansluit op de individuele ontwikkeling van de student. De nadruk ligt op kritisch denken, verbeelding en onderzoekend vermogen

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury vindt de ambitie van de MU en STRP – het vormgeven van cultuureducatie voor én met mbo-leerlingen – zeer aansprekend en van betekenis voor het Brabantse cultuursysteem. Dit project ziet zij als een kansrijk startpunt. Zij staat ook positief tegenover de landelijke inbedding van dit project.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft MU en STRP voorafgaand aan de impulsgeldenaanvraag geadviseerd. Samen is gekeken naar het plan dat er lag en naar de mogelijkheden dit te verduurzamen binnen het onderwijsveld. De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/005.future cities | mu artspace

dit kan ook met de subsidie impulsgelden