Broedplaats Electron, gevestigd in een voormalige Bredase fabriek, is een creatieve community waar ruim 70 beeldmakers werken in en rond 30 ateliers. In het complex bevinden zich tevens werkplaatsen, event ruimtes en publieksruimte MotMot Gallery. Nu de gebiedsontwikkeling rond Electron in een stroomversnelling komt, wil de coördinerende organisatie, Stichting Beeldmakers Breda, de broedplaats door-ontwikkelen met een duurzame vastgoedexploitatie passend binnen het gebiedsprofiel en stedelijke randvoorwaarden. Met de impulsbijdrage gaat Electron een professionaliseringsslag maken waarmee de broedplaats zich steviger positioneert binnen het stakeholdersveld en waarmee het team wordt versterkt met benodigde vaardigheden en competenties.

Foto: Frank Bouwkamp

Het project

De sinds 2005 bestaande broedplaats, maakte een belangrijke ontwikkelingsslag vanaf 2017. Vanuit de behoefte aan een goed georganiseerde, publiek toegankelijke broedplaats voor kunstenaars van verschillende disciplines, richtten de huurders dat jaar zelf Stichting Beeldmakers Breda op. In de opstartfase tot 2020 werd gewerkt aan programma- en ruimtebeleid, het uitbreiden en verbinden van functies, ruimere openstelling en bijna wekelijkse publieksactiviteiten. Door Electron meer naar buiten te richten speelt zij nu een verbindende rol in Breda’s ontwikkelgebied Crossmark. 

Inmiddels is de gebiedsontwikkeling in Crossmark in een stroomversnelling beland. Samenwerking met stakeholders (o.m. huurders, creatieve makers, culturele partners, projectontwikkelaars, gemeente) verloopt goed, maar is ook complex en kwetsbaar. Uiteenlopende belangen van betrokken domeinen als vastgoedontwikkeling en economie vragen om een professionele organisatie die de artistiek-inhoudelijke visie kan bewaken binnen de ontwikkeling van een broedplaats in een 'Creative District'.

Op basis van het ontwikkelperspectief dat in de eerste helft van 2021 werd uitgewerkt, gaat Stichting Beeldmakers Breda met ondersteuning van de impulsgelden t.b.v. broedplaats Electron aan de slag met het: 

  • maken van een doorontwikkeling op het ‘broedplaatsmodel’ om deze toekomstbestendig en breed deelbaar te maken;
  • bouwen aan de positionering en merkstrategie van de broedplaats;
  • professionaliseren van het team in haar vaardigheden en competenties op het gebied van projectleiderschap, resultaatgerichtheid & samenwerking binnen een gevarieerd stakeholdersveld.

Het broedplaatsmodel zal worden gedeeld via een online platform. Voor training en coaching, de doorontwikkeling van de organisatievorm en de ontwikkeling van alternatieve financieringsvormen wordt externe expertise ingehuurd. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie staat positief tegenover de functie die broedplaats Electron vervult in het culturele veld. De commissie erkent het belang van Stichting Beeldmakers en de urgentie om de organisatie te verstevigen om zich sterk te positioneren en een gelijkwaardige gesprekspartner te kunnen zijn met partijen zoals de gemeente, vastgoedbedrijven en andere culturele instellingen. Zij ziet dat dit essentieel is om de kansen die er nu liggen te kunnen verzilveren. 

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2021/353

Wil je meer weten over de versterking van creatieve broedplaatsen met behulp van impulsgelden?

Neem gerust contact met me op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

De Kleinkijk Academie
Podium C | Bomen over bomen
Ethics
Studio Juul Rameau
Art in Oisterwijk
Wildpark
Camilla Blue
Xavier van Delft | Verborgen Verhalen
Annatheater
Gebiedsiconen N69
Festival Op de grens
DeStijl@Tilburg
Kamerata Zuid
Vantot | Sunseeker
Filmeducatiehub Zuid
Mies-en-Scène
Marieke Verbiesen
Kirsten van Teijn
Zwermers
Minoux
Coup Cura | Mist
Effenaar Smart Venue | Poplab
Angela de Weijer
New Order of Fashion
GlasLab Den Bosch
Sundaymorning@ekwc
Switch2Move
Meester(s) in Lithografie
Factorium Podiumkunsten | No Joke
Nederlandse Breaking League
Zout (voorheen Zuiderlucht)
Dansnest
Stijn Peeters
Café Theater Festival Tilburg
Gebouw-T | Young Creations
A.F.Th. van der Heijdenhuis
SEA Foundation
PARK
Onomatopee
Cacaofabriek | CineLive
Huis73 | Digitaal atelier
Spruit
KONT
 Nabuurs&VanDoorn
De Creatieve Code
Dock Zuid
Nienke Helder | Sexual healing
Tilt
Zout (voorheen Hertog Zout)
Sounding Bodies
Corpo Máquina
Tilburg Dansstad
Mathijs Leeuwis
Grafisch Atelier Den Bosch
Dat wat blijft | Monique Broekman
Geertruidskerk
Sound of Europe Festival
Museum Krona
Stormkamers | Tg Nomen
Kapellenbaan
ALL-EEN | MoveToMeet
#YouToo?
Electron
Dutch Invertuals
Sectie-C
Tante Netty
Oss Cultureel
Breda Botanique
DocsintheCity
Bio Mirror
Kunst & Geluk
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans
Common Ground
Autarkh III
AIR De Missie
Paleis voor Volksvlijt
Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
Minitopia
Popsport Brabant 2020
Bram Stadhouders
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
Wij zijn 13
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand