De tijd van je leven

GGD West-Brabant gelooft in de kracht van kunst. Kunst levert een bijdrage aan positieve gezondheid! GGD West-Brabant wil haar pilotproject De Tijd van je Leven continueren en het effect onderzoeken van dit project op de gezondheid van kwetsbare ouderen. Als dit lukt gaat GGD West-Brabant zorgverzekeraars overtuigen om deelname aan kunstactiviteiten te vergoeden.

 

Waardevolle samenwerking

De GGD West-Brabant is zich er steeds meer van bewust geworden hoe waardevol de samenwerking is tussen de zorgsector en de kunstsector. De GGD heeft een pilotproject uitgevoerd samen met cultuurorganisaties; kunstenaars en zorginstellingen rond het thema eenzaamheid bij ouderen. Vanwege het grote succes hiervan en de positieve effecten op de gezondheid van de ouderen; is het streven deze aanpak nu in heel de regio te gaan uitzetten. Ook om de West-Brabantse kunst en cultuur breed te stimuleren en op een hoger plan te gaan tillen. 

eenzaamheid

Eenzaamheid bij ouderen is een groot gezondheidsprobleem. Uit onderzoek blijkt dat in de regio West-Brabant 47% van de ouderen zich eenzaam voelt. 11% geeft aan zich ernstig eenzaam te voelen. Eenzaamheid kan allerlei gevolgen hebben voor de psychische en lichamelijke gezondheid van mensen. Ouderen lopen meer risico op eenzaamheid i.v.m. de beperkingen die ze vaak hebben. Voorkomen en aanpakken van eenzaamheid kan er voor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en zelfredzaam en vitaal blijven.

de tijd van je leven

In verzorgingshuizen is het activiteitenaanbod vaak niet gericht op zingeving; uitdaging en talentontwikkeling. Het is belangrijk om een activiteitenaanbod te ontwikkelen dat eenzaamheid kan tegengaan en positieve gezondheid bij de kwetsbare ouderen kan stimuleren. Kunst is een activiteit die deze aspecten kan stimuleren. In ‘De Tijd van je leven’ werken de GGD; culturele instellingen; kunstenaars en zorginstellingen samen.

waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury spreekt van een voorbeeldproject en waardeert de brede samenwerking tussen de verschillende betrokken; culturele en niet-culturele partijen in de regio. De jury vindt het interessant dat er kansen en mogelijkheden voor kunstenaars in dit project worden gecreëerd en acht het aannemelijk dat dit doorwerkt in de toekomst. De GGD West-Brabant neemt hier een voortouw ten behoeve van de positieve gezondheid van mensen door middel van de inzet van kunstenaars en vervult daarmee een koploper rol. De jury heeft er voldoende vertrouwen in dat het streven naar de uitwerking van een methodiek en de ambitie het project uit te rollen in Brabant en daarbuiten leidt tot een blijvend effect.

Kijk voor meer informatie over dit project op de website van De tijd van je leven

Meer weten over de kracht van kunst voor de zorg?

Neem contact met mij op.