De Nieuwe Vorst wil een nieuwe generatie, de jonge stedelingen, aan het theater verbinden en gaat aan de slag met publiekswerking.

De Nieuwe Vorst

Theater De Nieuwe Vorst in Tilburg is een belangrijk podium voor Brabant. Het is als broedplaats onderdeel van de Talenthub PLAN voor Theater, Dans en Circus. Lokaal faciliteert De Nieuwe Vorst het Makershuis Tilburg. Vernieuwing is voor De Nieuwe Vorst een belangrijk begrip. Dat zit in een voortdurende vernieuwing van het programma (met nieuwe activiteiten zoals PechaKucha, buitenfilm en Poetry Circle sessies) én vernieuwing van het publiek. De Nieuwe Vorst progammeert ook veel voorstellingen van nieuwe makers, die passen bij een nieuwe generatie. Die generatie is echter niet gewend om naar het theater te aan, dus is het nodig te investeren in een jong publiek.

Publiekswerking

De Nieuwe Vorst zet expliciet in op één groep, de zogenaamde Jonge Digitalen, jonge stedelingen van ca. 18 tot ca 30 jaar (studenten, starters en jonge, werkende alleenstaanden). Om deze jonge doelgroep aan het theater te verbinden, gaat De Nieuwe Vorst aan de slag met publiekswerking, één van de speerpunten van het Regioprofiel Cultuur BrabantStad 2021-2024. De functie van publiekswerker wordt ingesteld en krijgt een centrale rol in de organisatie. Zij of hij gaat relaties aan met mensen en instellingen in de stad en bouwt een netwerk op met partijen die toegang bieden tot de jonge boezekers die het theater wil betrekken. De publiekswerker stelt een divers team samen van ca. 8 jonge digitalen. Dit team bedenkt vormen bedenken en zet activiteiten op om hun achterban naar het theater te gidsen. 

In de loop van 2021 bedt De Nieuwe Vorst de functie van publiekswerker structureel in de organisatie zodat deze deel uitmaakt van het beleidsplan voor de periode 2021-2024.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommisise Impulsgelden staat positief tegenover de vernieuwingsslag die De Nieuwe Vorst met dit project wil inzetten. De introductie van publiekswerking binnen de organisatie en de doorwerking hiervan op de programmering en marketing geeft volgens de commissie een innovatieve impuls aan het bereiken van een nieuwe doelgroep. De commissie constateert bovendien dat De Nieuwe Vorst hiermee een voorbeeldfunctie kan vervullen voor andere Brabantse podia.

Meer info over de subsidie impulsgelden

Rol Kunstloc Brabant

Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag heeft De Nieuwe Vorst contact gezocht met een adviseur van Kunstloc Brabant. Er hebben adviesgesprekken plaatsgevonden en de adviseur heeft een conceptversie van de aanvraag meegelezen. De volledige aanvraag impulsgelden vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2019/T3/201.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden