40 jaar BK-informatie

BK-informatie, vakblad voor beeldend kunstenaars, bestaat 40 jaar. Het heeft inmiddels meer dan 1600 oproepen geplaatst voor opdrachten voor kunst in de openbare ruimte. Zo heeft BK-informatie bijgedragen aan ons huidige straatbeeld. Tijd dus voor de Canon Kunst in de Openbare Ruimte. Met een publiekscampagne in huis-aan-huisbladen, een publieksverkiezing van het beste kunstwerk per provincie, een symposium en expositie, worden de belangrijkste kunstwerken in Nederland in het zonnetje gezet, ook die in Brabant. 

100 sleutelwerken

Kunst in de openbare ruimte is misschien wel zo vanzelfsprekend geworden in ons straatbeeld, dat er vaak niet eens meer over wordt gesproken. Maar het is een heel bijzonder soort erfgoed, kenmerkend voor de Nederlandse omgang met de openbare ruimte en een weergave van politiek-maatschappelijke denkbeelden. Het is ook een jong erfgoed dat door sloop en transitie onder druk staat evenals het in kaart brengen ervan. Daarom wil BK-informatie de balans opmaken en deze onderbelichte maar zeer bepalende kunstgeschiedenis duiden in het huidige tijdgewricht. Wat is er in veertig jaar gebeurd? Wat is het belang van deze kunst? Wat vertelt dit ons over de plek en tijd waar wij in leven? En wat kan kunst in de openbare ruimte betekenen in de toekomst? De Canon blikt terug, biedt perspectieven naar de toekomst en onderzoekt hoe de kunstwerken zijn ‘geland’ in de samenleving.

De canon bestaat uit 100 sleutelwerken die de ontwikkeling van kunst in de openbare ruimte inzichtelijk maken. Het gaat om autonome kunstwerken, monumenten, omgevingskunst, sociaal geëngageerde kunstwerken en kunst in publieke binnenruimtes. Het publiek kan per provincie het meest gewaardeerde kunstwerk in de openbare ruimte kiezen, en vervolgens de nummer 1 van Nederland.  

Publiek, expositie & symposium

Gedurende de "verkiezingscampagne" vertellen bewoners in huis-aan-huisbladen door het hele land over het kunstwerk in hun buurt (met nadrukkelijk de inzet dat het format wordt overgedragen zodat het na het project kan worden voortgezet: duurzaam en toekomstgericht). De dagelijkse beleving van het publiek met het kunstwerk staat hierbij centraal. Is een kunstwerk omarmd, raak je eraan gehecht, zie je het nog staan of hoort het bij je alledaagse realiteit? Of ben je misschien als vrijwilliger betrokken bij het onderhoud van het kunstwerk? Zo worden Brabanders actief betrokken bij dit cultureel erfgoed en wordt het gesprek gevoerd over kunst in de openbare ruimte en over opdrachtgeverschap. Alle verhalen zullen terug te vinden zijn op de website van BK-informatie.

Daarnaast wordt ook de vakdiscussie over kunst in de openbare ruimte en opdrachtgeverschap middels een expositie en symposium gefaciliteerd. Centrale vragen zijn: wat is er in veertig jaar gebeurd? Wat kan kunst in de openbare ruimte voor de toekomst betekenen? Wat is het belang van deze kunst? Wat vertelt dit ons over de plek en tijd waar wij in leven? De rol van opdrachtgevers, o.a. gemeenten en provincies, wordt onderzocht. Onderwerpen zoals het ‘nieuwe’ opdrachtgeverschap door private partijen en burgerparticipatie bij de totstandkoming van een kunstwerk brengen verdieping in de dialoog over hoe kunst in de openbare ruimte wordt ervaren en beleefd.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie verwacht dat dit project (nationale) zichtbaarheid creëert voor Brabantse makers en kunstwerken en bovendien inspiratie biedt aan zowel makers als opdrachtgevers voor toekomstig werk in de openbare ruimte. Daarmee geeft het project volgens haar in voldoende mate een impuls aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. De commissie is in het bijzonder benieuwd naar de opbrengst van het onderzoek naar de dialoog tussen kunstwerk en gemeenschap. Deze kennis kan volgens haar bijdragen aan meer bewustwording van de betekenis van kunst in de openbare ruimte.

Meer info over de subsidie Impulsgelden

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft voorafgaand aan het indienen van de aanvraag geadviseerd over het plan, in het bijzonder ten aanzien van het Brabantse aspect in relatie tot het uitgebreide projectplan.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/127.

Meer weten over dit project? Neem contact met mij op.

Dit kan ook met de subsidie Impulsgelden