Theatermaker en producent Peter Dictus werkt met Bureau Pees aan een professioneel productiehuis, vooral gericht op amateurtheater in het sociaal-maatschappelijk domein. Peter Dictus wil met Bureau Pees uitgroeien tot een ongebonden cultuurproducent die in (westelijk) Noord-Brabant een duurzame bijdrage levert aan het regionale cultuursysteem, met name door professionaliteit aan de amateurkunst toe te voegen.

Bureau Pees

Bureau Pees legt het accent op podiumkunst die zich sterk verbonden weet met de samenleving. Theater op de grens van sociaal-maatschappelijk werk en kunst. Bureau Pees produceert het liefst podiumkunst in een directe relatie met de omgeving waarin het te zien is. Door theater op voorhand inhoudelijk en organisatorisch sterk te relateren aan de eigen omgeving, draagt het als vanzelf een sociaal-maatschappelijke relevantie in zich en worden kunst en samenleving met elkaar verbonden. Projecten van Peter Dictus als Het Blik van Wallsteijn (2003), Anna (2007), Lucia’s Liefde (2009), Rook/Blik (2010), Moeland (2012), Mevrouw Van Gogh (2016) en Harmonie (2017) zijn daarvan sprekende voorbeelden.

Bureau Pees herbergt de ervaring en opvattingen van zijn initiatiefnemer. Diens lange en veelkleurige loopbaan maakt zijn allround werkervaring tot een specialisme: Peter Dictus is van veel markten thuis. Daarnaast is hij in staat om uiteenlopende partijen samen te brengen. Dat is bepalend voor de denk- en werkwijze binnen zijn cultureel ondernemerschap. In bijna alle projecten tot nu toe opereert Peter Dictus op de snijvlakken tussen:
• verschillende artistieke disciplines en kunstuitingen;
• artistieke en niet-artistieke disciplines (o.a. journalistiek);
• amateur- en professionele kunstbeoefening;
• kunstvakopleiding en werkveld;
• feit en fictie.

Veel van Dictus’ werk is ook om die reden te zien als documentair theater, soms als community art. Theater over, voor en met de mensen die er naar zitten te kijken. Onder het motto: als je weet wat er speelt, weet je ook wat er gespeeld moet worden.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Gelet op de eerdere producties, het proces daarnaartoe en de ondernemerschapskwaliteiten van de aanvrager wordt verwacht dat dit project, en de voorstellingen die daar onderdeel van uitmaken, resulteren in een productiehuis waarbinnen de aanvrager optreedt als aanjager en verbinder. De jury is overtuigd van de betekenis daarvan voor het Brabantse cultuursysteem in het algemeen en het veld van de amateurkunst in het bijzonder. Met dit project draagt de aanvrager bij aan het creëren van draagvlak voor amateurkunstbeoefening en cultuurbezoek.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft de aanvrager meerdere malen geadviseerd over de impulsgeldenaanvraag.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/T2/067.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden