BROET heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot hét huis voor filmprofessionals waar kennis wordt gehaald én gedeeld. BROET biedt ruimte voor experiment door het beschikbaar stellen van faciliteiten en ruimte om werk te tonen. De organisatie richt zich daarbij specifiek op (nieuwe) talentvolle film- en AV- professionals die in het filmvak werkzaam zijn. Als intermediair tussen de maker, de filmindustrie en de filmliefhebber, wil BROET haar prioriteit verleggen van het festival naar een doorlopende jaarprogrammering. Daarmee versterkt zij haar positie als broedplaats. Om de organisatie te herpositioneren en verstevigen, ontvangt BROET een bijdrage uit de impulsgelden.

foto: Almicheal Fraay

Een platform voor Brabantse filmmakers

Ruim tien jaar geleden besloten twee vrienden zich hard te maken voor de Brabantse filmcultuur en filmplatform BROET wordt opgericht. Het primaire doel is om voor filmmakers in Brabant een vruchtbare werkomgeving te creëren die meetelt op nationaal en internationaal niveau. Filmmakers worden door BROET ondersteund en gestimuleerd door middel van het programmeren van onafhankelijke films, advisering en coaching, evenals het ter beschikking stellen van het filmnetwerk, filmapparatuur en een werkplaats met onder andere de mogelijkheid voor het testen en vertonen van films. De organisatie wordt eveneens het lokale aanspreekpunt voor Netherlands Film Commission voor het regionaal faciliteren van (inter)nationale filmproducties. Sinds enkele jaren organiseert BROET jaarlijks het Eindhoven Film Festival (EFF).

Professionalisering van BROET

In 2019 ontving BROET een Kennisvoucher om met behulp van een externe coach te werken aan de ontwikkeling van het cultureel ondernemerschap van de organisatie voor een duurzaam voortbestaan. Op artistiek vlak en in de programmering kende de organisatie de afgelopen jaren namelijk een flinke groei, maar de professionalisering van de organisatie bleef hierbij achter. Met name de ontwikkeling van het cultureel ondernemerschap was van noodzakelijk belang voor het voorbestaan van de organisatie. 

Het Kennisvoucher-traject dat BROET met coach Peter Inklaar heeft doorloopen, bestond uit meerdere onderdelen. Allereerst wilde BROET de afstand verkleinen tussen het bestuur tot de rest van de organisatie, om zo kansen beter te kunnen benutten. Het bestuur van BROET bestaat uit professionals met een substantieel netwerk in de filmwereld, maar de kennis en kunde die zich onder de bestuursleden bevindt werd beperkt benut. Daarnaast was er aandacht voor de positionering en de profilering van enerzijds het filmplatform en anderzijds van het filmfestival. Daarmee hangt samen dat er één professionele organisatiestructuur kwam, waarbij ook aandacht was voor de toepassing van de Fair Practice Code.

Aanvraag voor subsidie impulsgelden

Het Kennisvoucher-traject zorgde voor een betere balans tussen artistieke en zakelijke doelstellingen. Een meerjarige financieringsstrategie werd uitgewerkt, met een businessplan als basis. 

Als vervolg op dit traject, diende BROET begin 2020 een succesvolle aanvraag voor subsidie impulsgelden in. Met behulp van deze subsidie wil BROET de komende tijd haar prioriteit verleggen van het festival naar een doorlopende jaarprogrammering. Daarmee versterkt zij haar positie als broedplaats. Om de organisatie te herpositioneren ontvangt BROET een bijdrage uit de impulsgelden.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie spreekt haar waardering uit voor de functie die BROET vervult voor de av-sector in Brabant. De commissie is in het bijzonder te spreken over de bewuste focus op (toekomstige) av-makers, wat volgens haar een onderscheidende keuze is. Zij staat daarnaast positief tegenover de keuze om de prioriteit te verleggen van een festival naar een doorlopende jaarprogrammering. 

De volledige aanvragen vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2019/036 (Kennisvoucher) en IMP/2020/254 (Subsidie Impulsgelden)

bekijk de aanvraag in het publieke overzicht

Rol van Kunstloc Brabant

BROET en Kunstloc Brabant hebben regelmatig contact, ook vanwege de samenwerking van het platform met ons filmplatform KONKAV. Met het aantreden van de nieuwe directeur in 2018 is er met BROET is gesproken over de financieringsmogelijkheden binnen het impulsgeldenprogramma. Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat de Kennisvoucher een passend middel zou zijn in de fase waarin de organisatie zich toen bevond. De bevindingen en nieuwe inzichten uit dat traject hebben tevens de basis gevormd voor de subsidieaanvraag binnen het impulsgeldenprogramma.

Wil je meer weten over impulsgelden voor de professionalisering van je organisatie?

Neem gerust contact met me op

dit kan ook met de subsidie impulsgelden