Buitenkans stimuleert als onafhankelijk platform het debat over ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving in Brabant en de Belgische Kempen. 

foto: Nout Sterk, vormgeving: Toffy

Grensoverschrijdende ruimtelijke uitdagingen

Buitenkans is een initiatief van architectuurcentra uit Brabant en de Belgische Kempen (ACE Eindhoven, BAi Den Bosch, BLASt Breda, CAST Tilburg, AR-TUR Turnhout) en het Tilburgs Architectuur Film Festival (TIAFF). Met de Impulsgelden leggen de initiatiefnemers in 2021-2022 de basis voor een onafhankelijk architectuurnetwerk dat kennisuitwisseling over regio-overstijgende ruimtelijke opgaven faciliteert.

Buitenkans zet in op het vormen van een grensoverschrijdend kennisnetwerk, dat gaandeweg uitbreidt met een tweede schil van experts en stakeholders uit het ruimtelijk domein. Met een gezamenlijk inhoudelijk activiteitenprogramma verkennen de initiatiefnemers de ruimtelijke uitdagingen in de buiten-stedelijke regio Noord-Brabant en de Belgische Kempen en bieden zij een platform voor het ruimtelijk debat. Daarbij wordt nadrukkelijk de meerwaarde van de ontwerp- en verbeeldingskracht van architectuur voor het voetlicht gebracht.

Aanleiding voor de samenwerking zijn de enorme ruimtelijke uitdagingen waar zowel de provincie Brabant als de Belgische Kempen voor staan. De energietransitie, de woningbouwopgave, de landbouwtransitie, de wateropgave, de afname van biodiversiteit en de verschraling van de kwaliteit van het landschap. Opgaven die de regionale context overstijgen en alleen in nauwe samenhang tussen stad en land opgelost kunnen worden. De initiatiefnemers bundelen de krachten om deze uitdagingen te agenderen.

Daarnaast draagt het initiatief Buitenkans, door onderlinge kennisuitwisseling over hun eigen werking als architectuurinstelling en de praktische samenwerking in een activiteitenprogramma, bij aan professionalisering van elk van de betrokken partners, aan duurzame samenwerking en aan gezamenlijke slagkracht. 

Meer over Buitenkans

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie erkent het belang van de ontwikkeling van een onafhankelijk, provinciaal architectuurnetwerk. Een netwerk dat een brug kan slaan tussen beleid en praktijk, tussen beleidsmakers en inwoners en een relevante bijdrage kan leveren aan complexe ruimtelijke en maatschappelijke opgaven en de omgevingskwaliteit in Brabant. Het is daarnaast een waardevolle innovatieslag voor de individuele architectuurinstituten, voor onderlinge kennisdeling en het onderzoeken van nieuwe financieringsmogelijkheden.

Vanuit een gezamenlijke positie leggen de architectuurcentra en TIAFF als initiatiefnemers een stevige kwalitatieve basis voor samenwerking met erkende opdrachtgevers en relevante lokale, provinciale en landelijke partijen en voor uitbreiding van het netwerk.

Rol van Kunstloc Brabant

Kunstloc had een aanjaagfunctie in het voorbereidingstraject, in het inventariseren en bespreken van de kansen en meerwaarde van samenwerking tussen de 5 architectuurcentra en TIAFF, in het faciliteren van bijeenkomsten van de initiatiefnemers van het Brabants Kempens Architectuur Netwerk i.o., en in procesbegeleiding tot het eerste concept van programma en samenwerkingsvorm.

Daarnaast gaf Kunstloc advies in het traject van de subsidieaanvraag impulsgelden.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/T2/276

Meer weten over de meerwaarde van netwerkvorming?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

De Kleinkijk Academie
Podium C | Bomen over bomen
Ethics
Studio Juul Rameau
Art in Oisterwijk
Wildpark
Camilla Blue
Xavier van Delft | Verborgen Verhalen
Annatheater
Gebiedsiconen N69
Festival Op de grens
DeStijl@Tilburg
Kamerata Zuid
Vantot | Sunseeker
Filmeducatiehub Zuid
Mies-en-Scène
Marieke Verbiesen
Kirsten van Teijn
Zwermers
Minoux
Coup Cura | Mist
Effenaar Smart Venue | Poplab
Angela de Weijer
New Order of Fashion
GlasLab Den Bosch
Sundaymorning@ekwc
Switch2Move
Meester(s) in Lithografie
Factorium Podiumkunsten | No Joke
Nederlandse Breaking League
Zout (voorheen Zuiderlucht)
Dansnest
Stijn Peeters
Café Theater Festival Tilburg
Gebouw-T | Young Creations
A.F.Th. van der Heijdenhuis
SEA Foundation
PARK
Onomatopee
Cacaofabriek | CineLive
Huis73 | Digitaal atelier
Spruit
KONT
 Nabuurs&VanDoorn
De Creatieve Code
Dock Zuid
Nienke Helder | Sexual healing
Tilt
Zout (voorheen Hertog Zout)
Sounding Bodies
Corpo Máquina
Tilburg Dansstad
Mathijs Leeuwis
Grafisch Atelier Den Bosch
Dat wat blijft | Monique Broekman
Geertruidskerk
Sound of Europe Festival
Museum Krona
Stormkamers | Tg Nomen
Kapellenbaan
ALL-EEN | MoveToMeet
#YouToo?
Electron
Dutch Invertuals
Sectie-C
Tante Netty
Oss Cultureel
Breda Botanique
DocsintheCity
Bio Mirror
Kunst & Geluk
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans
Common Ground
Autarkh III
AIR De Missie
Paleis voor Volksvlijt
Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
Minitopia
Popsport Brabant 2020
Bram Stadhouders
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
Wij zijn 13
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand