Michel Nienhuis is een bekend talent binnen de metal-scene, en zijn vorige band Dodecahedron heeft hoge ogen gegooid. Releases kwamen standaard in de jaarlijsten van critici terecht en Michel kreeg de steun van Seasons of Mist, één van de grote labels in deze scene. Met de impulsgelden werkt Michel de komende tijd aan de afsplitsing van Autarkh band (metal) naar het nieuwe elektroakoestisch Autarkh trio (ambient/improvisatie).

Foto: Steph Byrne

Voor het project Autarkh werkt Michel samen met Paradox en Roadburn. Beide partijen hebben namelijk een sterk onderzoekende houding. Paradox is al sinds jaar en dag de plek is voor talentontwikkeling binnen de jazz en improvisatiemuziek, en Roadburn legt zich al een aantal jaar toe op de zoektocht naar ‘nieuwe heaviness’. Dat gebeurt o.a. middels een steeds experimentelere programmering en het verstrekken van compositieopdrachten. Daarnaast garandeert Roadburn dat het resultaat van het Autarkh-project een internationaal podium zal krijgen. Michel Nienhuis ontving subsidie impulsgelden om zijn artistieke project te komende jaren uit te werken.

Het project

De komende tijd gaat Michel nieuwe composities maken en bestaande bewerken, uitvoeren en opnemen om zo naast het metalcircuit het voor hem nieuwe jazz- en improvisatiecircuit aan te kunnen boren. Zo kan Michel artistiek inzetbaar worden in verschillende circuits en zo het zakelijk fundament onder zijn beroepspraktijk verstevigen. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie spreekt van een momentum voor de aanvrager om zijn artistieke beroepspraktijk te verbreden. Mede op basis van het gesprek met de aanvrager ziet zij dat dit project bijdraagt aan de beoogde ontwikkeling. Dit acht zij van betekenis voor het Brabantse cultuursysteem.

Rol van Kunstloc Brabant

Teun van Irsel, adviseur van Kunstloc Brabant heeft Michel Nienhuis geadviseerd over de subsidieaanvraag.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/T2/272

Meer weten over impulsgelden voor je artistieke en zakelijke ontwikkeling?

Neem gerust contact met me op.

dit kan ook met impulsgelden