Het in Tilburg gevestigde cultureel bureau Qanvas ontwikkelt uiteenlopende projecten van theater tot techno of popmuziek, in nauwe samenwerking met (inter)nationale en regionale partijen. Eén van de eerste projecten van Qanvas is Aus Berlin. Aus Berlin is een innovatief festivalconcept dat inspiratie haalt uit het Berlijnse nachtleven. Het artistieke deel van het festival is de afgelopen jaren flink ontwikkeld. Nu wil de organisatie er een toekomstbestendig en zelfvoorzienend festival met internationale bekendheid van maken.

Uitgangspunt en doel

Berlijn is een stad waar de meest diverse kunstdisciplines elkaar kruisen, elkaar versterken en gewaardeerd wordt door het publiek. De beweging van techno ontstond daar, net zoals in Detroit (de start van techno), door de leegstand van de panden. Mensen kwamen bij elkaar en experimenteerden met technologische muziek. De Spoorzone waar Aus Berlin wordt gehouden is een vergelijkbare industriële omgeving. Een groot deel van de Spoorzone heeft namelijk jarenlang leeg gestaan en dat creëert in de gebouwen een naadloze aansluiting met Berlijn. Daarnaast biedt de Spoorzone veel mogelijkheden voor samenwerkingen; veel kunstenaars houden hier b.v. hun atelier. In het 3e jaar wil Aus Berlin een flinke groei maken om de duurzaamheid te vergroten en het project te kunnen uitdiepen. Aus Berlin wil Tilburg nationaal op de kaart te zetten als evenementenstad binnen de creatieve, muzikale scene als een evenement dat ontstaan is uit liefde voor Berlijn.

Professionaliseringslag

Aus Berlin heeft een Brabantse Cultuurlening aangevraagd om een professionaliseringsslag te kunnen maken. De organisatie zal zowel op artistieke als organisatorische inhoud versterkt worden, wat zal leiden tot hogere bezoekersaantallen en grotere (internationale) bekendheid. Zo hoopt Aus Berlin een zelfvoorzienend festival te worden. Om deze ambitie waar te maken heeft Aus Berlin een Brabantse Cultuurlening aangevraagd om de editie van 2017 te voorfinancieren. De lening is aangevraagd door Joep van Gorp namens Aus Berlin en zal in zeven maanden worden terugbetaald.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De externe jury  en de ABC-commissie geloven in de potentie en zien een grote drive bij de nog jonge projecthouders. Ze zijn ambitieus en dynamisch en zij zien de behoefte van het publiek voor een dergelijk festival. De jury vindt het van belang dat organisatorisch talent de kans krijgt zich door te ontwikkelen. Daarom stelt de jury naast de impulsgelden een Kennisvoucher beschikbaar. Deze geeft Qanvas de mogelijkheid om daar waar nodig kennis in te kopen bij een festivalexpert. Door het vouchertraject gelijk te laten lopen aan dat van de impulsgelden krijgt niet alleen het festival maar ook de organisatie de mogelijkheid zich te ontplooien tot vast waarde voor de toekomst.

De volledige aanvraag en het juryrapport lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. 278

Een lening als bijdrage uit de impulsgelden

De aanvraag is inhoudelijk vooraf getoetst door Kunstloc Brabant en daarna voor een financiële toets doorgestuurd naar Cultuur+Ondernemen. Cultuur+Ondernemen stimuleert ondernemerschap in de cultuursector. Het toegekend bedrag in de vorm van de Brabantse Cultuurlening is € 20.000,-, bestemd voor de voorfinanciering van de festivaleditie in 2017.

dit kan ook met impulsgelden