Op mijn favoriete vakantieadres waar het ’s zomers gemiddeld 8 graden koeler is dan in mijn woonplaats en waar het zelfs in het hoogseizoen muisstil kan zijn, vond ik dit jaar op onverwachte plaatsen het kunstproject SEA, Science Encounters Art. SEA heeft kunstenaars uit verschillende disciplines gekoppeld aan wetenschappers van het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee). Zo ontstaan belangrijke innovatieve producten.

Wier

Een van de koppels binnen SEA is Prof. Dr. Klaas Timmermans, experimenteel mariene bioloog en het ontwerpersduo Maartje Dros en Eric Klarenbeek. Timmermans doet onderzoek naar zeewier als alternatieve eiwitbron. Als we in de toekomst de wereldbevolking duurzaam willen voeden moeten we andere manieren vinden om aan eiwitten te komen. Zeewier is een goed alternatief. Klarenbeek en Drost doen al jaren onderzoek naar de mogelijkheden om uit wier bio-plastics te maken als alternatief voor fossiele plastics. Bij SEA laten ze zien dat je met het restproduct van wier, als het waardevolle eiwit eruit is gehaald, nog prachtige producten kunt maken, zoals een 3-D geprint kommetje van zeewiervezels.

Mos

 

Maartje Dros en Eric Klarenbeek zijn goede bekenden van Kunstloc. Zij werkten ook mee aan het kunstproject De N65 als Etalage, waarvoor de boom- en plantenkwekers van Greenport Midden-Brabant impulsgeld ontvingen. Dros en Klarenbeek ontwierpen voor dit project met mos beklede architectuur, die niet alleen mooi is om te zien, maar die ook fijnstof afvangt, mos als ‘stofzuiger’ van de N65. Boomkweker Aad Vermeer, Dros, Klarenbeek en nog enkele partijen hebben intussen een coöperatie opgericht – Greentings – om expertises bij elkaar te brengen en een groot netwerk op te bouwen. Zo inspirerend kan de samenwerking tussen kunstenaars, wetenschappers en het bedrijfsleven zijn.

Mest

Het onderzoek dat Brabants toptalent Jalila Essaïdi doet in het door haar opgerichte Bio Art Laboratories is nog zo’n mooi voorbeeld van cross-sectorale samenwerking. Bio Art Laboratories is een plaats waar innovatieve, duurzame producten ontstaan op het snijvlak van kunst, design en wetenschap. Een bekend project van Essaïdi is Mestic, een methode om mest te transformeren in bio-plastics en kleding, waarmee gelijktijdig het mestoverschot wordt aangepakt en duurzame producten ontstaan. Het is niet voor niets dat kunst in de Nationale Wetenschapsagenda als de motor voor innovatie en reflectie in de 21ste-eeuwse hightech samenleving wordt genoemd. Kunstenaars zien de dingen vaak anders en creëren daarmee nieuwe mogelijkheden.

Creativity World Forum

De link naar het Creativity World Forum dat van 21 tot en met 23 oktober in Brabant plaatsvindt is daarmee snel gemaakt. Ik schreef al eerder over het CWF, hoe het met inzet van creativiteit en de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties als leidraad, de samenwerking tussen verschillende sectoren wil bevorderen, maar vooral ook de wereld een stukje beter wil maken. Op de tweede dag van het CWF, dinsdag 22 oktober, vinden verspreid over Brabant 5 hubs plaats rond 5 verschillende actuele thema’s, in Eindhoven is Progress het thema, in Tilburg Inclusiveness, in Helmond Mobility, in Meierijstad Food Supplies en in Breda Resources. We gaan veel interessante en bevlogen mensen ontmoeten die gezamenlijk nadenken over actuele vraagstukken en tot creatieve oplossingen komen. Ook Jalila Essaïdi zal aanwezig zijn tijdens het CWF, net als een aantal andere kunstprojecten die met impulsgelden zijn gestimuleerd. Voor een actueel overzicht van het programma van het Creativity World Forum zie: cwf2019.com

Kunstloc Brabant vindt het belangrijk om kunst en cultuur in te zetten in andere maatschappelijke sectoren zoals zorg, welzijn en ruimtelijke ordening. We zijn ervan overtuigd dat de inbreng van kunstenaars een innoverende rol kan spelen bij het realiseren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Maar hoe werkt dit in de praktijk? En welke rol speelt Kunstloc hierbij? Liesbeth Jans, programmaleider Verbinden van Kunst & Samenleving, schrijft er maandelijks een blog over.

Meer weten over het koppelen van kunst en wetenschap?

Neem contact met mij op.

Liesbeth blogt

In gesprek of afrekenen?

Adviseur Liesbeth Jans schrijft een blog over de afrekencultuur die opgang maakt in de kunstsector.

16 oktober 2020

Jaar van het Brabants Kloosterleven

Vijf ontwerpers en kunstenaars uit Noord-Brabant gaan aan de slag met de ontwerpopdracht ‘Brabantse Kloostericonen’.

7 oktober 2020

Blog | Taal …normaal?!

Adviseur Liesbeth Jans schrijft een blog over ons taalgebruik, taalverschillen en hoe er daardoor een mooie dialoog kan ontstaan.

17 september 2020

Anne Wenzel creëert herdenkingsplek voor Anne Frank in Den Bosch

Iedereen kan sinds juli het Monument voor Vrijheid in volle glorie bewonderen.

2 september 2020

Trek erop uit! #2

Musea, presentatie-instellingen, galeries en podia hebben hun publiek hard nodig. Onze adviseur Liesbeth Jans tipt hoopgevende kunstinitiatieven.

24 augustus 2020

Reis mee langs Brabantse innovatiekracht en creativiteit

Vraag nu aan! ‘All Inclusive!': de inspiratiegids vol voorbeelden van Brabantse innovatieve kracht en creativiteit.

10 augustus 2020

Speciale aandacht voor het Brabantse kloosterleven

2021 wordt het jaar van het Brabantse kloosterleven, met verschillende activiteiten en een ontwerpopdracht.

1 juli 2020

Kunstloc ondersteunt ontwikkeling Slavernij Monument in Tilburg

In Tilburg is het initiatief genomen om een monument op te richten om het slavernijverleden te herdenken.

18 juni 2020

Trek erop uit!

Talentontwikkelingstraject De Kunstopdracht heeft verschillende mooie resultaten opgeleverd in de openbare ruimte.

16 juni 2020

Blog | Hoe gaan we de post-corona samenleving inrichten?

Welke rol kunnen kunstenaars spelen bij het inrichten van de openbare ruimte? Adviseur Liesbeth Jans blogt over post-corona vraagstukken.

10 juni 2020

Den Bosch krijgt monument voor Anne Frank

Anne Wenzel ontwierp het kunstwerk voor het Anne Frankplein in Den Bosch. De vogel van keramiek staat symbool voor vrijheid.

3 juni 2020

Blog | Denken over herdenken

Nederland werd 75 jaar geleden bevrijd en we herdenken dit door de coronacrisis op een andere manier. Onze adviseur Liesbeth Jans schreef haar gedachtes over herdenken op in een blog.

30 april 2020

Blog | WaarnaARToe (nu musea en theaters gesloten zijn)?

Hoe kunnen we in tijden van corona thuis vanaf de bank kunst beleven? Onze adviseur Liesbeth Jans schreef een blog over het enorme belang van kunst en creativiteit in tijden van crisis.

2 april 2020

Blog | Kleine stappen met grote gevolgen

De sprekers bij de bijeenkomst Muziek in de Zorg laten zien hoe kleine, liefdevolle acties grote gevolgen kunnen hebben. Dat inspireerde onze adviseur Liesbeth Jans tot een nieuwe blog.

9 maart 2020

Halve Zolenroute compleet met Het Koffijhuis van Marcel Smink

Een verdwenen station en Indische baten vormen de inspiratie voor Het Koffijhuis. Het laatste werk op de kunstroute door de gemeenten Geertruidenberg, Heusden en Waalwijk.

6 maart 2020

Kunstloc benadrukt belang van inzet kunstenaars bij innovatie tijdens symposium AWTI

Kunstloc adviseur Netty van de Kamp over de onmisbare, innovatieve kracht van kunstenaars.

2 maart 2020

Blog | Innoveren met kunstenaars

Kunstenaars kunnen een sterke rol spelen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie. Zo bepleit nu ook de AWTI.

13 februari 2020

Blog | Beauty is in the eye of the beholder

Liesbeth Jans werd aan het einde van het jaar een beetje kriegelig van de subjectieve eindejaarslijstjes. Er was er echter een die haar aandacht trok. Over de disbalans tussen mannelijke en vrouwelijke makers in Nederlandse kunstcollecties.

10 januari 2020

Blog | Tend and befriend

Het is een drukke tijd. De rode draad bij al deze activiteiten was de zorg voor de samenleving en de wens om gezamenlijk oplossingen voor de grote maatschappelijke opgaven te ontwikkelen, to change the inevitable.

25 oktober 2019

Blog | Kunst als een magneet

Samen met bewoners kijken naar hun ideeën en mogelijkheden zoeken om die sterker te maken. Liesbeth Jans blogt over lokale samenwerkingsverbanden die zich richten op het inrichten van de eigen omgeving.

24 september 2019

Blog | Kunst, wetenschap en innovatie

Wanneer kunstenaars uit verschillende disciplines gekoppeld worden aan wetenschappers ontstaan belangrijke innovatieve producten.

13 augustus 2019

Blog | De schoonheid van treinstations

Kunstenaars kunnen een kwaliteit aan de omgeving toevoegen waardoor die een eigen identiteit krijgt, kunnen een ziel aanbrengen in de ruimte waardoor die herkenbaar wordt en weer een menselijke maat krijgt.

28 juni 2019

Blog | De identiteit van het landschap

Landkunst is iets anders dan zomaar een kunstwerk in het landschap plaatsen. Liesbeth Jans blogt over het zichtbaar maken van de identiteit van het landschap.

16 mei 2019

Blog | Afval=Landschap

Wij leven met tegenstellingen die we zelf hebben gecreëerd en waar we nu zelf oplossingen voor moeten zoeken.

23 april 2019

Blog | Living in paradox

Ik worstel nog een beetje met het thema van het CWF, Living in Paradox. Ik vind het mooi en aansprekend, maar tegelijkertijd verwarrend.

12 maart 2019

Blog | De ongekende kracht van verbeelding

De samenwerking tussen de cultuursector en andere maatschappelijke sectoren wordt gestimuleerd om een goede leefomgeving te creëren, opdrachtgeverschap aan makers te bevorderen en hun de gelegenheid te geven zich als cultureel ondernemer te ontwikkelen.

2 januari 2019

Blog | We are such stuff / as dreams are made on

Liesbeth Jans blikt vooruit én terug. Wat is er van die ruim 100 kunstwerken geworden die voor mij persoonlijk een bijzondere betekenis hebben?

4 mei 2018

Blog | Kunst en samenleving

In haar laatste blog van 2017 zoomt Liesbeth Jans in op kunst en samenleving.

10 december 2017

Blog | Over kunst, kwaliteit en autonomie

‘Verbinden’ is een buzz woord is geworden, een woord dat overal rond zoemt maar ook inhoudsloos dreigt te worden. Wie of wat wordt met elkaar verbonden? En waarom? Liesbeth Jans blogt hierover.

4 oktober 2017

Blog | 10 jaar landkunst, het vervolg

Waarom werd het woord Landkunst geïntroduceerd en niet Land Art? Daar hebben wij in Brabant zo onze redenen voor. Liesbeth Jans blogt over 10 jaar Landkunst.

4 juli 2017

Blog | Tien jaar landkunst

In haar vorige blog schreef Liesbeth Jans, programmaleider ‘Verbinden’ het al: Landkunst bestaat deze zomer 10 jaar! Hoog tijd voor een reflectie, want daar vraagt een jubileum om. Hoe is het eigenlijk zover gekomen met Landkunst? Daarover schrijft Liesbeth in haar nieuwe blog.

17 mei 2017

Blog | Kunst en publieke ruimte

2017 wordt internationaal het jaar van kunst in de publieke ruimte met manifestaties die zich nadrukkelijk richten op het verbinden van kunst aan onze fysieke en sociale omgeving. Liesbeth Jans blogt hierover.

4 maart 2017

Inspiratiemagazine 'Who Cares?' gelanceerd

Het eerste exemplaar van het inspiratiemagazine ‘Who Cares? | kunst & zorg’ werd donderdag 8 december in ontvangst genomen door Henri Swinkels, Gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur van de provincie Noord-Brabant. Dit magazine boordevol beelden en artikelen geeft een inspirerend beeld van mogelijkheden om vanuit kunst bij te dragen aan prettige, mooie en duurzame zorgomgeving. Een omgeving die ten goede komt aan de zorg en dus aan onze samenleving.

8 december 2016

Blog | Verbinden

Verbinden is een buzzwoord. Iedereen gebruikt het. Wij ook. Liesbeth Jans blogt over de betekenis van verbinden.

4 december 2016