2017 wordt internationaal het jaar van kunst in de publieke ruimte. Drie grote internationale kunstmanifestaties vinden gelijktijdig plaats: de Biënnale in Venetië, de Dokumenta in Kassel en Skulptur Projekte Münster. Het zijn alle drie manifestaties die zich nadrukkelijk richten op het verbinden van kunst aan onze fysieke en sociale omgeving. En dat doet bkkc ook binnen programmalijn 'Verbinden'. Programmaleider Liesbeth Jans blogt hierover.

Een vol jaarprogramma

In de slipstream van deze manifestaties vinden tal van symposia, excursies en debatten plaats over kunst in relatie tot onze leefomgeving. Zo organiseert Sculpture Network, het Europese platform voor driedimensionale kunst waar ook een aantal Brabantse organisaties lid van is, een jaarprogramma rond Art and Public Spaces. Florian Matzner, Duits kunstwetenschapper en curator, schreef voor Sculpture Network een interessant artikel als start voor dit themajaar. Hij merkt daarin op hoe ons gedrag in de publieke ruimte in de 21ste eeuw is veranderd. Vroeger voerde je een telefoongesprek achter een gesloten deur, tegenwoordig in een volle trein. We denken dat we efficiënt en economisch met onze tijd omgaan maar tegelijk ervaren we voortdurend tijdsdruk en is het levenstempo voor velen te snel.

tijd en ruimte

Florian Matzner ziet een belangrijk rol weggelegd voor hedendaagse kunstenaars bij het onderzoeken van het spanningsveld tussen willen versnellen en onthaasten en vraagt zich af hoe we onze gemeenschappelijke ruimte daarop kunnen inrichten. Kort samengevat; de publieke ruimte zou de plaats kunnen zijn waarin we communiceren, reflecteren en vorm geven aan een gemeenschappelijk doel. Deze gedachte sluit in mijn ogen perfect aan bij wat wij beogen met onze programmalijn 'Verbinden' waarover ik in mijn vorige blog schreef. Wij verbinden kunst aan onze fysieke én sociale omgeving, aan de ruimte die we delen. We zien dat kunst een belangrijke rol speelt bij het verbeteren van de kwaliteit van onze omgeving. We zien ook dat kunstenaars een actieve rol in de samenleving willen vervullen en dat er vanuit alle maatschappelijke sectoren vraag is naar hun creatieve bijdrage. En wij denken dat een goede, inspirerende en duurzame leefomgeving steeds belangrijker wordt.

unesco rapport

Wij zijn niet alleen met die gedachte. In het najaar van 2016 verscheen het Global Report, Culture: Urban Future van de UNESCO, waarin een lans wordt gebroken voor het systematisch bevorderen van cultuur in stadsplanning. De auteurs van het rapport benoemen drie voorwaarden voor cultureel diverse, veilige en welvarende steden: de mensen staan centraal, de kwaliteit van de omgeving wordt bepaald door cultuur en cultuur is de basis van een geïntegreerd beleid voor de ontwikkeling van onze woonomgeving.

en dan brabant 

Ik denk dat we best trots mogen zijn op wat er in Brabant al jaren gebeurt met cultuur in de publieke ruimte. Op provinciaal niveau is er met de Impulsgeldenregeling een mogelijkheid geschapen om de culturele sector te verbinden aan andere sectoren, zoals Ruimte of Gezondheidszorg. In de steden is, na een periode van bezuinigingen, weer een toenemende belangstelling voor kunst in de openbare ruimte. Om wat voorbeelden te noemen: het StadsLab CuPuDo (Cultuur in het Publieke Domein) van de Gemeente Tilburg onderzoekt hoe ideeën van bewoners voor cultuur in hun wijk versterkt en verrijkt kunnen worden, en wat er nodig is om hun plannen te realiseren. De Gemeente ’s-Hertogenbosch maakt zich sterk voor het realiseren van een spoor van keramische kunstwerken in alle wijken van de stad. En laten we de zorginstellingen, scholen, het bedrijfsleven en de natuurorganisaties niet vergeten! Ook in het landelijk gebied is volop kunst te beleven. Deze zomer vindt alweer voor de 10de keer de Landkunst-manifestatie in Brabant plaats. Op allerlei plaatsen in de natuur en op het platteland vertellen en verbeelden kunstenaars de geschiedenis van de plek. Houd daarom de website van Landkunst en de Land Kunst Krant in de gaten!

Meer weten over het verbinden van kunst aan onze omgeving?

Neem contact met mij op.

Meer blogs van Liesbeth Jans

In gesprek of afrekenen?

Adviseur Liesbeth Jans schrijft een blog over de afrekencultuur die opgang maakt in de kunstsector.

16 oktober 2020

Jaar van het Brabants Kloosterleven

Vijf ontwerpers en kunstenaars uit Noord-Brabant gaan aan de slag met de ontwerpopdracht ‘Brabantse Kloostericonen’.

7 oktober 2020

Blog | Taal …normaal?!

Adviseur Liesbeth Jans schrijft een blog over ons taalgebruik, taalverschillen en hoe er daardoor een mooie dialoog kan ontstaan.

17 september 2020

Anne Wenzel creëert herdenkingsplek voor Anne Frank in Den Bosch

Iedereen kan sinds juli het Monument voor Vrijheid in volle glorie bewonderen.

2 september 2020

Trek erop uit! #2

Musea, presentatie-instellingen, galeries en podia hebben hun publiek hard nodig. Onze adviseur Liesbeth Jans tipt hoopgevende kunstinitiatieven.

24 augustus 2020

Reis mee langs Brabantse innovatiekracht en creativiteit

Vraag nu aan! ‘All Inclusive!': de inspiratiegids vol voorbeelden van Brabantse innovatieve kracht en creativiteit.

10 augustus 2020

Speciale aandacht voor het Brabantse kloosterleven

2021 wordt het jaar van het Brabantse kloosterleven, met verschillende activiteiten en een ontwerpopdracht.

1 juli 2020

Kunstloc ondersteunt ontwikkeling Slavernij Monument in Tilburg

In Tilburg is het initiatief genomen om een monument op te richten om het slavernijverleden te herdenken.

18 juni 2020

Trek erop uit!

Talentontwikkelingstraject De Kunstopdracht heeft verschillende mooie resultaten opgeleverd in de openbare ruimte.

16 juni 2020

Blog | Hoe gaan we de post-corona samenleving inrichten?

Welke rol kunnen kunstenaars spelen bij het inrichten van de openbare ruimte? Adviseur Liesbeth Jans blogt over post-corona vraagstukken.

10 juni 2020

Den Bosch krijgt monument voor Anne Frank

Anne Wenzel ontwierp het kunstwerk voor het Anne Frankplein in Den Bosch. De vogel van keramiek staat symbool voor vrijheid.

3 juni 2020

Blog | Denken over herdenken

Nederland werd 75 jaar geleden bevrijd en we herdenken dit door de coronacrisis op een andere manier. Onze adviseur Liesbeth Jans schreef haar gedachtes over herdenken op in een blog.

30 april 2020

Blog | WaarnaARToe (nu musea en theaters gesloten zijn)?

Hoe kunnen we in tijden van corona thuis vanaf de bank kunst beleven? Onze adviseur Liesbeth Jans schreef een blog over het enorme belang van kunst en creativiteit in tijden van crisis.

2 april 2020

Blog | Kleine stappen met grote gevolgen

De sprekers bij de bijeenkomst Muziek in de Zorg laten zien hoe kleine, liefdevolle acties grote gevolgen kunnen hebben. Dat inspireerde onze adviseur Liesbeth Jans tot een nieuwe blog.

9 maart 2020

Halve Zolenroute compleet met Het Koffijhuis van Marcel Smink

Een verdwenen station en Indische baten vormen de inspiratie voor Het Koffijhuis. Het laatste werk op de kunstroute door de gemeenten Geertruidenberg, Heusden en Waalwijk.

6 maart 2020

Kunstloc benadrukt belang van inzet kunstenaars bij innovatie tijdens symposium AWTI

Kunstloc adviseur Netty van de Kamp over de onmisbare, innovatieve kracht van kunstenaars.

2 maart 2020

Blog | Innoveren met kunstenaars

Kunstenaars kunnen een sterke rol spelen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie. Zo bepleit nu ook de AWTI.

13 februari 2020

Blog | Beauty is in the eye of the beholder

Liesbeth Jans werd aan het einde van het jaar een beetje kriegelig van de subjectieve eindejaarslijstjes. Er was er echter een die haar aandacht trok. Over de disbalans tussen mannelijke en vrouwelijke makers in Nederlandse kunstcollecties.

10 januari 2020

Blog | Tend and befriend

Het is een drukke tijd. De rode draad bij al deze activiteiten was de zorg voor de samenleving en de wens om gezamenlijk oplossingen voor de grote maatschappelijke opgaven te ontwikkelen, to change the inevitable.

25 oktober 2019

Blog | Kunst als een magneet

Samen met bewoners kijken naar hun ideeën en mogelijkheden zoeken om die sterker te maken. Liesbeth Jans blogt over lokale samenwerkingsverbanden die zich richten op het inrichten van de eigen omgeving.

24 september 2019

Blog | Kunst, wetenschap en innovatie

Wanneer kunstenaars uit verschillende disciplines gekoppeld worden aan wetenschappers ontstaan belangrijke innovatieve producten.

13 augustus 2019

Blog | De schoonheid van treinstations

Kunstenaars kunnen een kwaliteit aan de omgeving toevoegen waardoor die een eigen identiteit krijgt, kunnen een ziel aanbrengen in de ruimte waardoor die herkenbaar wordt en weer een menselijke maat krijgt.

28 juni 2019

Blog | De identiteit van het landschap

Landkunst is iets anders dan zomaar een kunstwerk in het landschap plaatsen. Liesbeth Jans blogt over het zichtbaar maken van de identiteit van het landschap.

16 mei 2019

Blog | Afval=Landschap

Wij leven met tegenstellingen die we zelf hebben gecreëerd en waar we nu zelf oplossingen voor moeten zoeken.

23 april 2019

Blog | Living in paradox

Ik worstel nog een beetje met het thema van het CWF, Living in Paradox. Ik vind het mooi en aansprekend, maar tegelijkertijd verwarrend.

12 maart 2019

Blog | De ongekende kracht van verbeelding

De samenwerking tussen de cultuursector en andere maatschappelijke sectoren wordt gestimuleerd om een goede leefomgeving te creëren, opdrachtgeverschap aan makers te bevorderen en hun de gelegenheid te geven zich als cultureel ondernemer te ontwikkelen.

2 januari 2019

Blog | We are such stuff / as dreams are made on

Liesbeth Jans blikt vooruit én terug. Wat is er van die ruim 100 kunstwerken geworden die voor mij persoonlijk een bijzondere betekenis hebben?

4 mei 2018

Blog | Kunst en samenleving

In haar laatste blog van 2017 zoomt Liesbeth Jans in op kunst en samenleving.

10 december 2017

Blog | Over kunst, kwaliteit en autonomie

‘Verbinden’ is een buzz woord is geworden, een woord dat overal rond zoemt maar ook inhoudsloos dreigt te worden. Wie of wat wordt met elkaar verbonden? En waarom? Liesbeth Jans blogt hierover.

4 oktober 2017

Blog | 10 jaar landkunst, het vervolg

Waarom werd het woord Landkunst geïntroduceerd en niet Land Art? Daar hebben wij in Brabant zo onze redenen voor. Liesbeth Jans blogt over 10 jaar Landkunst.

4 juli 2017

Blog | Tien jaar landkunst

In haar vorige blog schreef Liesbeth Jans, programmaleider ‘Verbinden’ het al: Landkunst bestaat deze zomer 10 jaar! Hoog tijd voor een reflectie, want daar vraagt een jubileum om. Hoe is het eigenlijk zover gekomen met Landkunst? Daarover schrijft Liesbeth in haar nieuwe blog.

17 mei 2017

Blog | Kunst en publieke ruimte

2017 wordt internationaal het jaar van kunst in de publieke ruimte met manifestaties die zich nadrukkelijk richten op het verbinden van kunst aan onze fysieke en sociale omgeving. Liesbeth Jans blogt hierover.

4 maart 2017

Inspiratiemagazine 'Who Cares?' gelanceerd

Het eerste exemplaar van het inspiratiemagazine ‘Who Cares? | kunst & zorg’ werd donderdag 8 december in ontvangst genomen door Henri Swinkels, Gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur van de provincie Noord-Brabant. Dit magazine boordevol beelden en artikelen geeft een inspirerend beeld van mogelijkheden om vanuit kunst bij te dragen aan prettige, mooie en duurzame zorgomgeving. Een omgeving die ten goede komt aan de zorg en dus aan onze samenleving.

8 december 2016

Blog | Verbinden

Verbinden is een buzzwoord. Iedereen gebruikt het. Wij ook. Liesbeth Jans blogt over de betekenis van verbinden.

4 december 2016