Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 bekendgemaakt aan penvoerders. Aan Kunstloc Brabant en de partnerorganisaties van BrabantStad de taak om een gezamenlijke aanvraag te schrijven. Dit in het kader van de regionale samenwerking op het gebied van cultuureducatie in de nieuwe beleidsperiode. Onlangs hebben bestuurders van BrabantStad zich positief uitgesproken over de koers richting één gezamenlijke aanvraag voor deze landelijke regeling. Op 1 november 2020 moet de aanvraag ingediend worden bij het Fonds.

Nieuwe regeling in het kort

De regeling focust zich op het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Daarbij hebben scholen met leerlingen in achterstandssituaties een bijzondere prioriteit. Verder wil het Fonds deelnemende scholen stimuleren zich voor te bereiden op het nieuwe curriculum van de basisschool. Voor Brabantse gemeenten is een bedrag van bijna 2 miljoen euro per jaar beschikbaar. Dit bedrag moet ook door de aanvragers worden ingelegd, zodat voor de verbetering van het cultuuronderwijs een bedrag van ruim 4 miljoen euro per jaar beschikbaar is.  

Lees de hele samenvatting

Rol Kunstloc

Als penvoerder is Kunstloc Brabant al acht jaar betrokken bij Cultuureducatie met Kwaliteit. Ook deze derde periode spelen we een belangrijke rol. We vertegenwoordigen bij het schrijven van de aanvraag alle Brabantse gemeenten die deelnemen aan de landelijke regeling met minder dan 90.000 inwoners. Om dit op een goede manier te doen, betrekken we graag wethouders, ambtenaren en intermediairs cultuureducatie bij het schrijven van de aanvraag. Dit deden we voorheen tijdens regionale bijeenkomsten. Helaas dwingt het coronavirus ons dit anders in te richten.

Vlogs

In de vlogs maken we het proces van het gezamenlijk schrijven van de aanvraag en hoe de aanvraag er inhoudelijk uit gaat zien zichtbaar. Vragen hierover kun je per mail of telefonisch stellen aan onze adviseurs Luana Berghmans en Max van Alphen. 

Vlog #1 | de rol van Kunstloc en de samenwerking met partners

Vlog #2 | de vier grote thema's waarop we de derde CmK-periode inzetten

Vlog #3 | Cultuureducatie met Kwaliteit toegankelijk maken voor alle Brabantse scholen

Vlog #4 | Welke stappen moeten we de komende tijd nog zetten om de aanvraag op tijd in te kunnen dienen?

Betrekken intermediairs

De regionale adviseurs van Kunstloc gaan op korte termijn intermediairs benaderen. Het verzoek gaat zijn om in de regiobijeenkomsten samen na te denken over een aantal inhoudelijke vraagstukken binnen de nieuwe aanvraag. Op deze manier halen we ook bij intermediaris input op om mee te nemen naar het schrijven van de aanvraag. 

Tijdpad

  • 11 mei 2020 | Bekendmaking nieuwe regeling aan penvoerders.
  • Eind mei 2020 | Publicatie van de regeling in de Staatscourant.
  • 1 november 2020 | Indienen aanvraag door penvoerders bij Fonds voor Cultuurparticipatie.
  • 1 december 2020 | Reactie op de aanvraag door Fonds voor Cultuurparticipatie.
  • 1 januari 2021 | Start Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.

Cultuuronderwijs met maatschappelijke impact

En opeens was creativiteit het buzz-woord. Politici hamerden op het belang ervan, het zou cruciaal zijn voor de economie van morgen. Voor Paul Collard (oprichter van de Britse stichting Creativity, Culture and Education) en Richard Smolenaers (Mocca Amsterdam) gaat het echter om de maatschappelijke impact. In dit LKCAtelier spreekt Ronald Kox met hen over hoe cultuuronderwijs kan leiden tot meer kansengelijkheid.

12 oktober 2020

Bekijk de video

Cultuureducatie evalueren met Evi 2.0

Niet alleen ondersteunt Evi 2.0 bij het verankeren van cultuureducatie, het is ook een instrument voor monitoring. Scholen die Evi 2.0 invullen, stellen hun dossiers beschikbaar aan een Evi-kennispartner, een universiteit, die de dossiers in opdracht van de betreffende penvoerder analyseert. Dit leidt tot een geanonimiseerde rapportage die de penvoerder inzicht geeft in de stand van zaken van cultuureducatie op scholen. Op deze manier kunnen de inspanningen van scholen, penvoerders, beleidsmakers en andere betrokkenen op dit vlak zowel lokaal als landelijk zichtbaar gemaakt worden. En kan iedereen van elkaar leren. 

12 augustus 2020

Lees meer

Cultuureducatie voor álle kinderen

Met een bedrag van circa € 500.000 per jaar, 4 jaar lang, staat de provincie Noord-Brabant ervoor garant dat elk kind in Brabant cultuuronderwijs kan krijgen. Oók in de kleinere gemeenten. Omdat de provincie cultuureducatie voor leerlingen in heel Brabant belangrijk vindt, reserveert zij dit geld voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Dit programma is een vierjarige matchingsregeling van de Rijksoverheid, die erop gericht is cultuureducatie duurzaam in het curriculum van het (basis)onderwijs te verankeren.

10 juli 2020

Lees het nieuwsbericht

Minister viert start derde periode Cultuureducatie met Kwaliteit

Terwijl de plannen binnenkomen is het een mooi moment om vooruit te kijken naar wat deze vier jaren gaan brengen. Dat deed minister Van Engelshoven ook, tijdens haar werkbezoek aan Maas Theater en Dans. Ze deed mee aan de digitale cultuurles en sprak daar met leerlingen, cultuurmakers en docenten. Over gelijke kansen, het belang van cultuur voor de ontwikkeling van kinderen en de waarde van een programma als Cultuureducatie met Kwaliteit. Benieuwd naar haar woorden en haar dansje tijdens de cultuurles? Bekijk haar videoboodschap.

2 juli 2020

Bekijk de videoboodschap

Verlenging van de regeling CmK 2017-2020 tot 1 juli 2021

De afgelopen periode zijn door het coronavirus een groot aantal geplande activiteiten Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) op scholen niet doorgegaan. Hierdoor is een deel van het lokaal beschikbare CmK-budget niet besteed. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft besloten om de periode Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 te verlengen tot 1 juli 2021. Dat maakte het Fonds bekend aan penvoerders. Wat de gevolgen zijn voor de start van de derde CmK-periode horen we later.

3 juni 2020

Lees het nieuwsbericht

Cultuureducatie met Kwaliteit: dit brengt de toekomst

Wat verandert er in de, alweer derde CMK-periode? Wat blijft behouden en wat kun jij verwachten? Ronald Kox van het LKCA en Natasja Kraft van het Fonds voor Cultuurparticipatie beantwoordden veel vragen tijdens een live webinar. Kijk het webinar integraal terug en laat je bijpraten over de toekomst van cultuureducatie.

28 mei 2020

Bekijk het webinar

Thema's Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Penvoerders Cultuureducatie met Kwaliteit, het LKCA, OCW en het Fonds kwamen op 5 maart bij elkaar om gezamenlijk zicht te krijgen op de nieuwe regeling. De nieuwe thema’s die door de minister zijn aangedragen, zoals kansengelijkheid, de uitbreiding naar het voortgezet onderwijs en verbinding tussen het binnen- en buitenschools zijn zeer positief ontvangen en sluiten aan bij de behoefte van penvoerders.

19 maart 2020

Thema's Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Minister van Engelshoven presenteert uitgangspunten in LocHal

Vandaag presenteerde minister Ingrid van Engelshoven in de LocHal haar uitgangspuntenbrief voor de komende beleidsperiode onder de titel: Cultuurbeleid 2021-2024: Cultuur voor iedereen. Kunstloc Brabant is blij met de uitgangspunten. De minister volgt in grote lijnen het advies van de Raad voor Cultuur, waar wij eerder over schreven.

11 juni 2019

Minister van Engelshoven presenteert uitgangspunten in LocHal

Brief aan minister Van Engelshoven

De Raad van Twaalf, het samenwerkingsverband van provinciale kennis- en uitvoeringsorganisaties voor kunst en cultuur, reageerde in een brief aan minister van Engelshoven op het advies dat de Raad voor Cultuur onlangs uitbracht over het cultuurbestel na 2020. Kunstloc Brabant is lid van de Raad van Twaalf. De brief werd ondertekend door Chris van Koppen, naast directeur-bestuurder van Kunstloc ook voorzitter van de Raad van Twaalf.

29 mei 2019

Brief aan minister Van Engelshoven

Raad voor Cultuur bevestigt koers Brabant

Twee weken geleden bracht de Raad voor Cultuur aan de minister zijn advies uit over het cultuurbestel na 2020. Kunstloc Brabant is blij met het advies. Brabant doet het goed en het advies bevestigt dat. Het maakt ook duidelijk dat als we voortgaan op die goede weg de verwachting gerechtvaardigd is dat in de komende beleidsperiode opnieuw meer rijksgeld voor cultuur in Brabant terechtkomt.

7 mei 2019

Raad voor Cultuur bevestigt koers Brabant