De Covid-19 pandemie vraagt om ingrijpende maatregelen. Culturele organisaties en zelfstandigen zitten hierdoor in zwaar weer. Hier verzamelen wij welke coulance- en steunregelingen er voor hen beschikbaar komen bij overheden en fondsen. 

illustratie: Martine Beetz

Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft op 28 augustus aanvullende maatregelen bekendgemaakt voor de culturele en creatieve sector. 

 • € 200 miljoen voor vervolg van het eerdere steunpakket cultuur tot 1 juli 2021
 • € 14 miljoen voor een half jaar overbrugging voor instellingen met een positieve beoordeling voor de BIS en meerjarige fondssubsidies, waarvoor eerder geen budget beschikbaar was
 • € 20 miljoen voor het behoud van private musea en kunstcollecties van nationaal belang
 • € 15 miljoen voor behoud van het varend erfgoed (de zgn. bruine vloot)
 • € 15 miljoen voor een garantiefonds voor filmproducties en het opstarten van pilots om wendbaarheid en weerbaarheid van de av-sector te vergroten;
 • € 150 miljoen stelt gemeenten in staat om de cruciale lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Dit is naast de € 68 miljoen die beschikbaar komt voor de schade die gemeenten en provincies hebben opgelopen.

Op 27 mei bekendgemaakte maatregelen:

 • aanvullende subsidie aan meerjarig rijksgesubsidieerde instellingen: € 113 miljoen voor instellingen in de BIS (basisinfrastructuur 2017-2020) en enkele instellingen die door het ministerie van OCW worden gefinancierd. € 40 miljoen voor instellingen en festivals die meerjarige subsidie van de zes Rijkscultuurfondsen ontvangen, waarvan €5 miljoen voor filmproducenten via het Filmfonds.

 • medefinancieren in de vitale regionale infrastructuur: € 48,5 miljoen voor gemeenten en provincies die regionale musea, (pop)podia en filmtheaters extra ondersteunen. Provincie Noord-Brabant stelt hiervoor € 2 miljoen beschikbaar, met matching van € 2 miljoen door BrabantStad en € 4 miljoen van het Rijk moet er € 8 miljoen beschikbaar komen voor Brabantse instellingen. Voor ondersteuning van instellingen met een regionale functie en een landelijk belang is er € 16 miljoen voor musea bij het Mondriaan Fonds, € 29 miljoen voor (pop)podia bij het Fonds Podiumkunsten, en € 3,5 miljoen voor filmtheaters via het Filmfonds.

 • inzet voor makers: € 11,8 miljoen wordt geïnvesteerd in de Rijkscultuurfondsen. Zij maakten zelf eerder ruim € 15 miljoen beschikbaar. Dit budget is een aanvulling op de bestaande regelingen en gericht op werk voor makers in alle sectoren. Het budget richt zich op projecten, werk en opdrachten voor makers. Daarnaast is er ruimte voor ondersteuning van instellingen en festivals, veelal het midden- en kleinbedrijf van de cultuur.

 • Steunfonds Rechtensector: € 5 miljoen voor de Federatie Auteursrechtbelangen. Deze federatie draagt zelf ook € 5 miljoen bij. Dit fonds is er om professionals in de creatieve industrie te steunen bij het ontwikkelen van (nieuwe) werken (boeken, muziek en films). Duizenden zzp’ers en freelancers, artiesten, musici, componisten, schrijvers, regisseurs, uitvoerende kunstenaars, muziekuitgevers en -producenten kunnen er een beroep op doen. Het fonds wordt op dit moment nader uitgewerkt door de Federatie Auteursrechtbelangen.

 • Cultuur Opstart Lening: € 30 miljoen voor het verhogen van leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen. Dit krediet is voor organisaties in de culturele en creatieve sector waarvan het verdienmodel vooral is gericht op eigen inkomsten en die geen gebruik kunnen maken van andere maatregelen uit dit pakket. De lening is bedoeld voor het ontwikkelen van publieksgerichte producties, programma's, tentoonstellingen of projecten.

 • Opengestelde-Monumentenlening: € 50 miljoen voor het verhogen van de leenfaciliteit bij het Nationaal Restauratiefonds. Het betreft krediet voor eigenaren van rijksmonumenten zoals kerken, kastelen en buitenplaatsen, industrieel erfgoed, molens, stadsherstelorganisaties en museale monumenten die inkomsten mislopen vanwege de coronacrisis.

Eerder bekendgemaakte maatregelen:

 • huur van rijksgesubsidieerde musea wordt 3 maanden opgeschort
 • BIS instellingen kunnen subsidiegeld voor het derde kwartaal eerder ontvangen 
 • coulance betreft verantwoording voor subsidies van OCW, rijksfondsen, gemeenten en provincies

Generieke maatregelen:

 • TVL: De Tegemoetkoming Vaste Lasten is de opvolger van de TOGS. Mkb-ondernemers krijgen een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020. 

 • TOFA: Flexwerkers kunnen een eenmalige tegemoetkoming van € 1.650 aanvragen.

 • NOW: Culturele ondernemers kunnen in aanmerking gekomen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, waarmee zij hun personeel door kunnen blijven betalen. Op 1 oktober is de steunmaatregel NOW met negen maanden verlengd.

 • TOZO: Zelfstandige ondernemers kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers. Dit is een extra ondersteuning bij het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De beperkte vermogenstoets is uitgesteld tot 1 april 2021. 

 • KKC: Het Klein Krediet Corona is overbruggingskredietregeling voor kleine bedrijven.

 • Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen en hoeven pas vanaf 1 juli 2021 terug te betalen.

Hieronder vind je links naar meer informatie over de regelingen voor instellingen, bedrijven, ondernemers en zelfstandigen. Kunsten '92 geeft regelmatig een update van de stand van zaken betreffende overleggen en debatten in het kabinet en de tweede kamer over steun voor de cultuursector.

Provincie Noord-Brabant

De Gedeputeerde Staten van Noord Brabant hebben via een Statenmededeling laten weten coulant te zijn voor culturele instellingen die subsidie ontvangen en door de crisis de prestatie-eisen niet kunnen realiseren. De provincie Noord-Brabant heeft samen met BrabantStad een steunpakket van ongeveer acht miljoen euro voor de regionale culturele infrastructuur in Brabant ontwikkeld. De provincie draagt daar 1,3 miljoen euro aan bij. Ook wordt een subsidie van 600.000 euro voor de zes belangrijkste Brabantse musea beschikbaar gesteld. 

De uitvoeringsorganisaties Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant zijn gevraagd de gevolgen van de coronacrisis voor de sector – gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd - in beeld te brengen en mogelijke oplossingsrichtingen samen met het veld te bespreken. Afhankelijk van de signalen die onder andere via ons Impactloket binnenkomen, en de maatregelen die het Rijk neemt, zullen aanvullende maatregelen worden overwogen.

Fondsen

De rijksfonden en meerdere private fondsen geven aan dat coulance de norm is. Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, professionele producenten van podiumkunsten en musea om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren.  Voor projecten die van het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidie hebben ontvangen is het mogelijk om compensatie te ontvangen voor de extra kosten die gemaakt moesten worden of inkomsten die gemist zijn. Het Mondriaanfonds naast compensatierelingen voor musea met 40.000 tot 100.000 bezoekers en meer dan 100.000 bezoekers nu ook regelingen voor musea met 7.500 en meer bezoekers. Voor professionele makers die geen meerjarige subsidies ontvangen is het nieuwe Cultuurmakersfonds opgericht. Bij het Fonds voor Cultuurparticipatie is er de regeling Cultuurmakers van nu voor projecten die tijdens de coronamaatregelen kunst en cultuur naar de mensen brengen. Het Filmfonds heeft een tijdelijke regeling: Steunfonds Filmproducties en high-end series. Het Noodfonds Muziek is opgericht door Sena en Buma Stemra, met een bijdrage van Spotify. Het Letterenfonds heeft een tijdelijke regeling: Van maker tot lezer. Pictoright heeft een Steunfonds voor de disciplines ontwerp & illustratie, fotografie en beeldende kunst. Schrijvers, vertalers en scenarioschrijvers kunnen nu een beroep doen op drie regelingen bij De Auteursbond.

Gemeenten

Het kabinet stelt gemeenten een bevoorschotting van € 60 miljoen beschikbaar om de lokale en regionale culturele sector te ondersteunen. Er is een factsheet beschikbaar die de gemeente helpt de ondersteuning te verlenen in lijn met de Europese staatssteunregels.

De gemeenten spelen een belangrijke rol bij het uitvoeren van de landelijke maatregelen. De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt uitgevoerd door de gemeenten. Wij hebben hier geen compleet overzicht van. Voor meer informatie kun je het beste contact opnemen met de gemeente waar je staat ingeschreven. 

Enkele gemeenten zoals Tilburg hebben al aangegeven budget beschikbaar te stellen voor de matchingsregeling van BrabantStad, provincie en rijk, voor ondersteuning van regionale musea, (pop)podia en filmtheaters. Breda heeft twee tijdelijke subsidieregelingen opengesteld.

Beroeps en brancheorganisaties

Verschillende beroeps- en brancheorganisaties in de culturele en creatieve sector houden corona-dossiers bij. Naast informatie over regelingen vind je hier onder andere ook allerhande voorbeeldbrieven, suggesties wat voor afspraken te maken met opdrachtgevers en opdrachtnemers, en tips om alternatieve inkomsten te genereren.

Europa

Creative Europe Desk NL houdt een coronadossier bij met nieuws over Europese regelingen. Voor enkele oproepen van Creative Europe MEDIA is de deadline uitgesteld. De European Cultural Foundation (ECF) heeft een solidariteitsfonds gestart dat tijdens deze coronapandemie financiering biedt voor vindingrijke culturele initiatieven. DutchCulture heeft een helpdesk voor internationale culturele samenwerking.

laatste nieuws

Blog | Het gesprek rondom de dood

Wat kun je zelf doen in deze angstige tijden? Atty laat zich inspireren door Dirk de Wachter om het gesprek over de dood aan te gaan.

1 september 2020

Liveblog: Corona en de culturele sector

Dit live-blog is beëindigd. We houden je voortaan op de hoogte via Trends & Ontwikkelingen.

15 juni 2020

Tussentijdse balans Impactloket op Brabant Cultureel

Culturele instellingen in Noord-Brabant lijden 15 miljoen euro schade, tot nu toe. Emmanuel Naaijkens bevroeg onze adviseur Teun van Irsel over zijn bevindingen.

6 mei 2020

Kamerdebat: ‘Individuele kunstlessen weer toegestaan’

Individuele kunstlessen zijn weer toegestaan, mits je dat met anderhalve meter afstand organiseert. Dat zegde minister Van Engelshoven toe in het cultuurdebat op 28 april.

29 april 2020

De herontdekking van creativiteit

De corona-crisis brengt veel onzekerheid, verdriet en angst. Maar nu al zien we hoeveel creativiteit het in ons losmaakt. We laten een enorme veerkracht zien. En wat opvalt: onze veerkracht drijft op creativiteit.

23 april 2020

Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!

Maak niet alleen buitensport en -spel, maar ook kunst weer mogelijk voor de jeugd! Die oproep doet het culturele veld aan kabinet en gemeenten in reactie op de versoepeling van de corona-maatregelen.

22 april 2020

Update Corona-maatregelen

De Bibliotheek LocHal is gesloten. Alle bijeenkomsten tot en met 1 juni zijn afgelast. Voor een aantal bijeenkomsten wordt een nieuwe datum gepland. Wij houden je daarvan op de hoogte. 

24 maart 2020

Blog | Hoe stimuleer je creatief thuisonderwijs?

Hadden we ooit verwacht dat zoveel leerlingen tegelijkertijd vanuit thuis onderwijs krijgen? In een week tijd zijn er nog nooit zoveel nieuwe leraren in ons land gestart. Maar lukt het hen ook om de creativiteit van de kinderen te stimuleren?

19 maart 2020

Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis op de impulsgelden? Kunstloc Brabant brengt je op de hoogte!

19 maart 2020

Corona Impactloket

Wat is de impact van het Coronavirus op de culturele sector? Kunstloc komt met het Corona Impactloket.

18 maart 2020

Kabinet kondigt maatregelen aan om ondernemend Nederland te ondersteunen

Maatregelingen voor ondernemend Nederland verzacht ook pijn in de culturele sector.

18 maart 2020

Coronacrisis raakt culturele sector hard

Musea en theaters sluiten hun deuren en culturele evenementen worden en masse afgezegd. Hoe kunnen we het culturele veld steunen in deze tijd?

13 maart 2020

Bijeenkomsten boven 25 personen t/m 16 maart afgelast

Voor Brabant gelden sinds gisterenavond aangescherpte richtlijnen in verband met het Covid-19-virus. Conform deze richtlijnen annuleert Kunstloc Brabant alle bijeenkomsten met meer dan 25 personen tot en met 16 maart. 

10 maart 2020