Investeer in je project en in je ambassadeurs

Makers en culturele organisaties die een project willen financieren en tegelijkertijd een duurzame relatie aan willen gaan met hun publiek, komen mogelijk in aanmerking voor een bijdrage uit de impulsgelden. Crowdfunding binnen het impulsgeldenprogramma betekent dat je 70% van je doelbedrag zelf binnenhaalt door middel van crowdfunding, de overige 30% (tot een maximum van € 20.000,-) krijg je (na het behalen van je streefbedrag) uit de impulsgelden.

Het concept is eenvoudig: als initiatiefnemer plaats je een kunstproject op een crowdfunding-platform met een wervende tekst, tegenprestaties en een aansprekend filmpje. Je stelt jezelf een deadline om een bepaald doelbedrag op te halen. Vervolgens vraag je aan jouw achterban je project te steunen door middel van een donatie. Iedere donateur krijgt een beloning in de vorm van een van de tegenprestaties die jij zelf hebt bedacht.

Buiten het feit dat crowdfunding ingezet kan worden om je project te financieren, creëer je als het ware een community van ambassadeurs rondom jouw project. Daarmee kun je laten zien dat er draagvlak is voor je project en zorg je voor meer zichtbaarheid. Ook in de toekomst kan je nog beroep doen op deze ambassadeurs. Crowdfunding kan dus een blijvend effect hebben!

Wij helpen graag Brabantse projecten om hun financiering rond te krijgen. Daarom adviseren we makers en culturele instellingen bij hun crowdfunding-campagne.

Wil je meer weten over crowdfunding?

Of wil je je plan met ons bespreken? Neem dan contact met ons op.

tips & advies voor crowdfunding

Protocollen en tips voor 'het nieuwe normaal'

Welke stappen kunnen we nemen om de cultuursector draaiende te houden in het 'nieuwe normaal'? Wij verzamelen hier de verschillende maatregelen, uitzonderingen, protocollen, aanvullende richtlijnen, handboeken, en tips.

Crowdfunding voor de cultuursector

Inspiratie en tips uit de praktijk voor iedereen die crowdfunding in wil zetten voor amateurkunst, onderwijs en andere culturele projecten.

Corona steunregelingen

Overzicht van regelingen voor culturele organisaties, ondernemers en zelfstandigen bij overheden en fondsen.

Veelgestelde vragen over crowdfunding en corona

Antwoord op de meest urgente vragen die op dit moment spelen als je een campagne aan het voeren bent, of als je overweegt om een crowdfunding te starten.

Corona Impactloket

Laat ons weten wat voor consequenties de Coronacrisis heeft voor jou. Kijk hier met wie je contact op kunt nemen.

Van crowdfunding naar crowdbinding

Met crowdfunding creëer je een community van fans rondom jouw project. Hoe behoud je hun betrokkenheid?

dit kan met crowdfunding

criteria

Als je in aanmerking wilt komen voor een bijdrage uit de impulsgelden voor je crowdfunding, moet je voldoen aan de volgende subsidievereisten:

 • het project geeft een impuls aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem door middel van crowdfunding;
 • het project is consistent in doel, opzet en uitvoering;
 • de artistieke kwaliteit van het project is geborgd;
 • je crowdfunding vindt plaats gedurende een vastgestelde periode;
 • je verkrijgt 70% van het doelbedrag via een transparant platform.

andere belangrijke vereisten

 • Begeleiding door Kunstloc en een subsidiebijdrage uit de impulsgelden is alleen mogelijk als je project nog niet online gestart is. Voor een impulsbijdrage moet je aanvraag minimaal 2 weken voor de start van je crowdfunding zijn ingediend.
 • Nadat je je bewijs van toezegging hebt ontvangen, mag je de start- en einddatum en het streefbedrag van je crowdfunding niet meer wijzigingen. Als je dat wel doet, vervalt de impulsbijdrage.
 • De voorwaarden ten aanzien van publiciteit en logogebruik staan vermeld in de toolkit.

benodigde documenten

 • een projectplan met in ieder geval de beoogde start- en einddatum van je crowdfunding, je platformkeuze, je wervende tekst, je tegenprestaties en een publiciteits- en wervingsplan;
 • een sluitende begroting, voorzien van een specificatie en een toelichting en vermelding van het doelbedrag van de crowdfunding;
 • een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel - niet ouder dan 6 maanden (indien je bent ingeschreven);
 • een ondertekende bankverklaring.

download alle benodigde documenten

werkwijze

stap 1 | Aanvraag crowdfunding indienen & volledigheidscheck

Wanneer je eraan denkt om voor je crowdfunding een aanvraag te doen voor een bijdrage uit de impulsgelden, raden we je aan om eerst met ons contact op te nemen. Dat is niet verplicht, maar we helpen je graag. We gaan dan samen in gesprek over je crowdfunding en kijken of het past binnen het impulsgeldenprogramma.

Je dient je aanvraag voor je crowdfunding-project minimaal 2 weken voor de start van je crowdfunding digitaal in. Dat doe je door de vereiste documenten te uploaden in het digitale aanmeldsysteem.

Aanvragen Crowdfunding

We checken of je aanvraag volledig is. Als dat niet zo is, nemen we contact met je op. Als alles in orde is, worden plan en begroting openbaar.

stap 2 | Bewijs van toezegging

Als je aanvraag volledig is én voldoet aan de subsidievereisten, ontvang je een bewijs van toezegging. Dit bewijs stuur je door naar het crowdfunding-platform.

stap 3 | Project online

Nu kan je project online! Ook als je project online staat zijn we beschikbaar voor advies en begeleiding. We houden de voortgang van je crowdfunding in de gaten en kunnen met je meedenken over mogelijkheiden om het project nog beter onder de aandacht van je doelgroep te brengen.

Is je crowdfunding geslaagd? Oftewel: heb je zelf 70% van je doelbedrag behaald? Dan ontvang je de laatste 30% uit de impulsgelden (mits je aan de eisen uit de regeling hebt voldaan).

stap 4 | Adviescommissie & beschikking

Alle aanvragen binnen het impulsgeldenprogramma worden beoordeeld door de Adviescommissie Impulsgelden. De commissie gaat na of het proces van de aanvraag volledig en in goede orde is verlopen en bekijkt of het project een bijdrage levert aan de doelstelling van het impulsgeldenprogramma. Na een positief besluit én een geslaagde crowdfunding ontvang je per post een beschikking.

meer informatie

Bekijk de subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant: §8 crowdfunding

subsidieregeling

Toelichting bij de subsidieregeling

toelichting

veelgestelde vragen

Hoe weet ik of crowdfunding iets voor mij is?

Denk eens na over de volgende vragen:

 • Crowdfunding is leuk, maar ook hard werken. Ben je bereid om je voor 200% in te zetten voor jouw crowdfunding-campagne?
 • Zodra je begint met crowdfunden, onderneem je niet langer alleen. Wil je de crowd betrekken bij jouw plannen?
 • Bij crowdfunding hoort het delen van achtergrondinformatie over jou en jouw project. Durf jij transparant en open te zijn?
 • Bij crowdfunding komen bepaalde verwachtingen en serieuze verplichtingen kijken. Ben je bereid deze verantwoordelijkheid te nemen?
 • Er is natuurlijk een kans dat je crowdfunding niet slaagt. Durf je dat risico te nemen?

Hoe meer vragen je volmondig met 'ja!' beantwoordt, hoe beter crowdfunding bij je past.

Op welk moment kan ik het beste aan mijn promotiefilmpje beginnen?

Wij raden aan om het filmpje pas te gaan maken als er een goede wervende tekst ligt, zodat tekst en video elkaar versterken. Een ander belangrijk punt is om het filmpje niet te lang te maken (maximaal 2 minuten) en om zelf in beeld te komen, waardoor donateurs zien wie er achter het project zit.

Wat wordt er verstaan onder een transparant platform?

Een transparant platform is een platform waarop een crowdfunding gefaciliteerd wordt met te allen tijde transparantie ten aanzien van het streefbedrag, de tussenstand, de start- en einddatum van de crowdfunding en de mogelijkheid tot verificatie van de donaties. Voorbeelden zijn Voordekunst, Cinecrowd en Kickstarter.

Wat wordt er verstaan onder een vastgestelde periode?

Dit wil zeggen dat na start van de crowdfunding de periode en einddatum niet meer gewijzigd kunnen worden.

vragen over begroting

Hoe bereken ik een subsidiabel uurtarief?

De uurtarieven van interne loonkosten en evt. leden van het samenwerkingsverband kun je op drie manieren berekenen. Zie daarvoor artikel 3, 4 en 5 van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijze Noord Brabant.

Hoe stel ik een begroting op en waar moet ik op letten?

Een begroting moet sluitend zijn en voorzien van specificatie en toelichting. Een begroting is sluitend als deze op nul uitkomt. De inkomsten moeten dus matchen met de uitgaven.  Met een specificatie laat je zien hoe de geraamde bedragen zijn opgebouwd (bijvoorbeeld aantal uren x uurtarief). In de toelichting beschrijf je op welke werkzaamheden of investeringen de geraamde kosten en baten betrekking hebben. Op deze manier laat je zien hoe alle genoemde bedragen zijn opgebouwd of tot stand zijn gekomen en waarop ze betrekking hebben.

De begroting moet ook solide zijn. Dat wil zeggen dat de begroting betrouwbaar is. Oftewel: de opgenomen inkomsten en uitgaven zijn aannemelijk en realistisch en er is sprake van een evenwichtige verhouding tussen de begroting en het plan.

Zie de handreiking begroting voor hulp bij het opstellen van een goede begroting.

Hoe zit het met de btw?

Ben je niet BTW-plichtig en kun je voor dit project géén BTW verrekenen, dan dient de begroting inclusief BTW opgesteld te worden. Bij de begroting en het subsidiebedrag reken je de BTW mee.

Ben je BTW-plichtig en kun je voor dit project BTW verrekenen, dan dient de begroting exclusief BTW opgesteld te worden. Bij de begroting en het subsidiebedrag reken je géén BTW mee. De BTW is dan namelijk aftrekbaar en vormt daardoor voor u geen werkelijke kostenpost.

Indien een pro rata BTW berekening wordt toegepast, dan dient de begroting inclusief de niet verrekenbare BTW te zijn.

Neem bij twijfel contact op met je belastingadviseur. 

Mag ik diensten en uren die projectpartners bijdragen kapitaliseren op mijn begroting?

Ja. De economische waarde van deze uren, diensten of goederen mag worden opgevoerd in de begroting. Je moet dat wel middels een onderhandse overeenkomst tussen de samenwerkingspartners hebben vastgelegd.

Mag ik subsidies stapelen?

Je mag natuurlijk niet voor dezelfde kosten waarvoor je al subsidie hebt ontvangen, ook nog impulsgelden aanvragen. Binnen het project kan je wel verschillende subsidies combineren met impulsgelden. Er zijn wel uitzonderingen. Voor het project waarvoor je impulsgelden aanvraagt, mag géén financiering worden versterkt op grond van:

 • Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant §1, §2, §3, §4, §5, §6, §9, §10, §11, §12
 • Paragraaf 1 (Buurtcultuur) van Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant.

Neem bij twijfel contact op met een adviseur van Kunstloc Brabant.

vragen over procedure

Bezwaar maken, hoe doe ik dat?

Tegen een negatief besluit kan binnen zes weken formeel bezwaar worden ingediend bij de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Meer informatie vind je hier.

Wat is de doorlooptijd van mijn aanvraag?

Bij een subsidieaanvraag impulsgelden moet je rekening houden met een totale doorlooptijd van 13 weken, vanaf het moment van indienen (d.w.z. het uploaden van je aanvraag in het digitale aanmeldsysteem) tot ontvangst beschikking.

De doorlooptijd van een aanvraag voor een kennisvoucher of crowdfunding-project is korter.

Wat is een bankverklaring?

Deze verklaring geeft aan op welk rekeningnummer en ten name van wie een toegekende subsidie impulsgelden overgemaakt dient te worden. De bankverklaring is hier te downloaden en deze dien je te uploaden als je een aanvraag doet via digitale aanmeldsysteem. De bankverklaring dient ondertekend te worden door een of meerdere personen die daartoe gemachtigd zijn. 

Indien het een organisatie betreft, moet de bankverklaring ondertekend worden door een of meer bestuursleden (rechtsgeldige vertegenwoordigers) die daartoe gemachtigd zijn. Dat kun je terugzien in je eigen statuten en inschrijving Kamer van Koophandel (indien van toepassing). In het merendeel van de gevallen blijkt dat er getekend moet worden door minimaal twee bestuursleden tezamen.

Wat is een uittreksel KvK?

Dit digitale uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister met informatie over de rechtspersoon, onderneming, vestiging(en), naam, adres, oprichtingsdatum en in de meeste gevallen functionarissen van een bedrijf of organisatie.

Indien je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel moet je dit uittreksel aanleveren. Je kunt het gemakkelijk opvragen op de website van de KvK. Het uittreksel mag niet ouder dan 6 maanden zijn.

vragen over publiciteit

Kan Kunstloc Brabant mij helpen bij het genereren van publiciteit voor mijn project?

Voor wat hoort wat. Wij willen qua publiciteit ook iets voor jou doen. Houd ons daarom vooral op de hoogte van de voortgang van je project. Dat vinden we leuk, én we kunnen je helpen om jouw project zichtbaar te maken voor een breder publiek. Dat doen we via onze website en sociale media, maar ook via Mestmag.nl. Neem contact op met redactie@mestmag.nl als je een idee hebt voor een artikel, of mee wilt doen aan de instafette. 

Om te voorkomen dat je ons wekelijks moet bellen of mailen, hebben we een slimmigheidje bedacht: tag ons op sociale media en/of vermeld vooral de hashtag #impulsgelden. Wij monitoren alles wat er rondom impulsgeldenprojecten gebeurt, en geven je project qua zichtbaarheid graag een duwtje in de rug.  

Moet ik ondersteuning door middel van impulsgelden publicitair zichtbaar maken?

Op het moment dat je een bijdrage uit de impulsgelden ontvangt of hebt gehad, wordt er van je verlangd dat je dit zichtbaar maakt. Dat is zelfs verplicht. Op die manier kunnen we laten zien dat de provincie Noord-Brabant investeert in kunst en cultuur. Dat is belangrijk, omdat we willen laten zien wat die investering allemaal mogelijk maakt. Niet in ingewikkelde beleidstaal, maar in concrete projecten. Hier lees je hoe je dit doet in tekst, beeld en op social media.

vragen over soort aanvragers

Wat verstaan we onder een culturele instelling?

Een organisatie die zich bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur.

Wat verstaan we onder een maker?

Een individuele kunstenaar die zich bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur.

Wat verstaan we onder een privaatrechtelijke rechtspersoon?

Dat is een stichting, vereniging, coöperatie, naamloze (NV) -of besloten vennootschap (BV).