Impuls voor de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem

Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op het impulsgeldenprogramma. De impulsgelden zijn bestemd voor de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Kijk of jouw project in aanmerking komt. Vul de financieringsscan in!

Impulsgeldenprogramma

Er wordt binnen het impulsgeldenprogramma via diverse financieringsinstrumenten ruimte geboden aan cultureel ondernemerschap. Hiermee worden projecten mogelijk gemaakt waarmee het artistiek en zakelijk succes van makers en culturele instellingen wordt vergroot op de (middel)lange termijn. De diverse financieringsinstrumenten binnen het impulsgeldenprogramma bieden op maat en in verschillende ontwikkelstadia ondersteuning. Het impulsgeldenprogramma bestaat uit de volgende vier financieringsinstrumenten:

  • De subsidie impulsgelden is bedoeld als een investering die de aanvrager in staat stelt structurele veranderingen in gang te zetten aanvullend op de reguliere activiteiten, binnen de eigen organisatie of beroepspraktijk en/of op breder maatschappelijk niveau.
  • Met kennisvouchers versterken makers en culturele instellingen hun ondernemerschap. Ze huren hiermee externe expertise in voor een specifieke leervraag. Samen met een coach gaan ze aan slag met bijvoorbeeld het opstellen van een businessplan, de ontwikkeling van een marketingstrategie of het bereikbaar maken van nieuwe verdienmodellen.
  • Bij crowdfunding plaatst een maker of culturele instelling een project online op een crowdfunding-platform. In een vastgestelde periode probeer je zo veel mogelijk publiek te bereiken, waarna zij het project ondersteunt door middel van een donatie. Als de projectmaker binnen de vastgestelde periode 70% van het streefbedrag bij het publiek (de ‘crowd’) ophaalt, wordt de resterende 30% uit het impulsgeldenprogramma gefinancierd.
  • De Brabantse cultuurlening maakt geld lenen mogelijk voor initiatieven in de culturele en creatieve sector. Lenen kan tot een bedrag van €15.000 tegen een lage rente van 1%. Aanvullend zijn er eventueel trainings- of begeleidingsprogramma’s op het gebied van ondernemerschap.

Kunstloc Brabant is in opdracht van Provincie Noord-Brabant verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma. Adviseurs van Kunstloc zijn ook beschikbaar voor advies bij het indienen van aanvragen voor de meerjarige subsidie amateurkunst en het Buurtcultuurfonds.

Komt mijn project in aanmerking voor impulsgelden?

Vul deze financieringsscan in om te kijken welke financieringsvormen passen bij jouw project.

Advies en meer informatie

We delen onze kennis over het financieren van culturele projecten graag. Dat doen we in de vorm van individueel advies en tijdens (netwerk)bijeenkomsten. Heb je vragen over het impulsgeldenprogramma, of wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor een bijdrage? Neem dan contact met ons op.

dit kun je doen met impulsgelden

Adviescommissie impulsgelden

Alle aanvragen binnen het impulsgeldenprogramma worden beoordeeld door de Adviescommissie Impulsgelden. Dit is een onafhankelijke commissie, bestaande uit deskundigen werkzaam binnen of buiten de culturele sector met een aantoonbare ambitie om hun expertise in te zetten ten behoeve van het Brabantse cultuursysteem.

Adviescommissieleden

Diana Wind
commissievoorzitter
Diana Wind is curator hedendaagse kunst bij Museum Rijswijk. Daarnaast is zij adviseur bij Senf Theaterpartners en commissievoorzitter beeldende kunst en fotografie bij de RRKC. Daarnaast is Diana commissielid in diverse commissies en bekleedt ze diverse bestuursfuncties. Haar expertise ligt op het gebied van beeldende kunst, ondernemerschap, verbinden kunst en samenleving, cultuureducatie en cultuurbeleid.

Cas Smithuijsen
commissievoorzitter
Cas Smithuijsen is bestuurder, onderzoeker en publicist op het terrein van kunstbeleid en –publiek. Hij was secretaris van de Amsterdamse Kunstraad, directeur van de Boekmanstichting, gebiedsbestuurder bij NWO-geesteswetenschappen en is bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Zijn expertise ligt op het gebied van verbinden van kunst en samenleving en cultuurbeleid.

Brigitte de Goeij
Brigitte De Goeij is als zzp’er werkzaam op het gebied van management, projecten en advisering in de culturele sector. Daarnaast is ze zakelijk leider bij toneelgroep De Jonge Honden, secretaris dans en muziek bij de RRKC en jurylid bij de VSCD Dansprijzen. Haar expertise ligt op het gebied van theater, dans, financiering, cultuurbeleid en de makerspraktijk.

Dieuwertje Komen
Dieuwertje Komen is projectleider en onderwijscoördinator in het kunst- en vormgevingsonderwijs aan de AKV|St.Joost in Breda en Den Bosch. Daarbij houdt zij zich bezig met het verbinden van externe partners met het onderwijs met oog voor integratie van ondernemerschap. Haar expertise ligt op het gebied van de visuele kunsten, ondernemerschap, verbinden kunst en samenleving en cultuureducatie.

Ellen Rass
Ellen Rass is werkzaam bij Dutch Design Foundation als hoofd Fonds- en subsidieprojecten. Daarnaast is zij zakelijk leider bij The Turn Club. Haar expertise ligt op het gebied van vormgeving, financiering en ondernemerschap.

Esther Vossen
Esther Vossen is kunstadviseur bij GGZ-instelling Altrecht. Daarnaast is ze directeur en curator bij het Vijfde Seizoen en curator bij het Beautiful Distress House. Esther is ook bestuurslid bij VBCN. Haar expertise ligt op het gebied van beeldende kunst, fotografie, verbinden kunst en samenleving, cultuurbeleid en de makerspraktijk.

Eva van den Boogaard
Eva van de Boogaard is docent Theorie en onderwijsinnovator bij AKV|St. Joost. Daarnaast is ze betrokken bij literair platform Hard//hoofd als Chef Eindredactie en columnist. Ook is ze columnist bij Argus. Eva’s expertise ligt op het gebied van film, fotografie en mediakunst, letteren en cultuureducatie.

Hilde Smetsers
Hilde Smetsers is directeur van Cultuurmarketing: de community voor iedereen die publiek verbindt met kunst, cultuur en erfgoed. Daarnaast is zij adviseur projectsubsidies innovatie bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Haar expertise ligt op het gebied van marketing, visuele kunsten, podiumkunsten, erfgoed, ondernemerschap, cultuurbeleid en innovatie.

Ilay den Boer
Ilay den Boer is maker van persoonlijk en maatschappelijk theater bij verschillende gezelschappen en docent bij verschillende toneelscholen. Daarnaast richtte hij in 2011 zijn eigen toneelgroep op, genaamd TG Ilay. Hiervoor werkt hij onder andere bij een AZC en het Leger des Heils om geïnspireerd op deze ervaringen theater te maken. Zijn expertise ligt op het gebied van theater, verbinden kunst & samenleving en de makerspraktijk.

Ingrid Docter
Ingrid Docter is artistiek leider van de Stichting Op Roet. Daarnaast is zij specialist Cultuurparticipatie bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Ingrid ontwikkelt tevens in samenwerking met andere makers en instellingen kunstprojecten waar materieel en immaterieel erfgoed de inspiratiebron zijn. Haar expertise ligt op het gebied van theater, erfgoed, verbinden kunst en samenleving en amateurkunst.

Jaïr Tchong
Jaïr Tchong is programmeur muziek bij kunstencentrum KAAP te Brugge en Oostende. Daarnaast is hij bestuurslid bij Stichting Boy Edgar Prijs. Jaïr is werkzaam geweest als programmamaker bij verschillende instellingen en journalist en adviseur. Zijn expertise ligt op het gebied van muziek, film, letteren, verbinden kunst en samenleving, marketing en cultuurbeleid.

Johan Gielen
Johan Gielen is eigenaar van adviesbureau Waardenvast dat ondernemers en overheden helpt bij het toevoegen van waarde. Hij adviseert startende of innovatieve bedrijven die iets willen bijdragen aan de omgeving waarin ze functioneren. Daarnaast is Johan bestuurslid en penningmeester bij Afslag Eindhoven. Zijn expertise ligt op het gebied van erfgoed (met betrekking tot gebouwen), financiering, ondernemerschap en verbinden kunst en samenleving.

Joost Heinsius
Joost Heinsius is onderzoeker bij onder andere het project CreativeFLIP van de Europese Unie. Daarnaast is hij adviseur bij het project RegionArts voor BaltanLaboratories, commissielid Integraal bij de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en bestuurslid bij kunstenaarsstichtingen. Zijn expertise ligt op het gebied van financiering, ondernemerschap, verbinden kunst en samenleving en cultuurbeleid.

Josephine Lemmens
Josephine Lemmens is zelfstandig adviseur in de culturele sector bij De Remise. Daarnaast werkt ze in opdracht van het VSBfonds aan het doorontwikkelen van de regionale werkwijze, onder andere in de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Daarnaast is Josephine co-founder van het platform Culture – On, deelnemer van het Platform Code Governance Cultuur en bestuurslid bij Catching Culture Orchestra. Haar expertise ligt op het gebied van erfgoed, cultureel ondernemerschap, verbinden kunst en samenleving, cultuureducatie, amateurkunst en cultuurbeleid.

Krista Heijster
Krista Heijster is programmamaker en adviseur bij Cultuur+Ondernemen. Vanuit dit landelijk expertisecentrum over cultureel ondernemerschap ontwikkelt zij trainingen voor kunstenaars en creatieven. Daarnaast adviseert ze kunstenaars, makers en culturele organisaties over hun ondernemerschap, met de focus op persoonlijke competentieontwikkeling. In eerdere functies was ze projectleider van kunstprojecten in de samenleving en gezondheidszorg. Haar expertise ligt op het gebied van ondernemerschap, financiering, verbinden van kunst en samenleving en persoonlijke ontwikkeling. 

Melody Deldjou Fard
Melody Deldjou Fard is multidisciplinair maker en sinds 2018 Gemeenteraadslid in Utrecht. Daarnaast is ze voorzitter van het bestuur van GroenLinks in provincie Utrecht en is ze adviseur voor Cultuur Eindhoven. Mede door haar werk als raadslid, ligt haar expertise op het gebied van cultuurmarketing, economie en citymarketing, makerschap, diversiteit en cultuurbeleid. 

Mieke Conijn
Mieke Conijn werkt ruim 25 jaar in de hedendaagse beeldende kunst. Ze is directeur van Kunstenlab; een productiehuis en presentatie-instelling. Daarnaast is ze directeur van de IJsselbiënnale en maakt ze deel uit van verschillende jury’s, commissies en besturen van culturele organisaties. Haar expertise ligt op het gebied van ondernemerschap, verbinden kunst en samenleving, cultuurbeleid en kunst in de openbare ruimte.

Ouke Arts
Ouke Arts is managing partner van strategie adviesbureau Thaesis. Hij adviseert ondernemers en bestuurders in de mediasector en de creatieve industrie. Daarnaast is Ouke voorzitter van muziekpodium EKKO, lid van de raad van advies van PublicSpaces en bestuurder bij een aantal filminitiatieven. Zijn expertise ligt op het gebied van film, muziek, financiering, cultureel ondernemerschap, verbinden kunst en samenleving en cultuurbeleid.

Pieter de Rooij
Pieter de Rooij is docent, onderzoeker en auteur bij Academy for Leisure & Events van Breda University of Applied Sciences. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van Cultuurcluster Roosendaal. In zijn werk richt Pieter zich op marketing, consumentengedrag en customer relationship management in de cultuursector. Hij heeft in Nederland CRM-leertrajecten verzorgd voor ruim 100 professionals uit de theatersector, poppodia, bibliotheken en musea. Zijn expertise ligt op het gebied van theater, erfgoed en marketing.

Pieter van Adrichem
Pieter van Adrichem is freelance fondsenwerver, interim-manager en marketeer. Met zijn bedrijf Cultuurplan helpt hij makers en instellingen bij vragen over ondernemerschap, financiering, beleidsplannen en publieksbereik, en adviseert hij een aantal publieke fondsen over cultuurbeleid. Zijn expertise ligt op het gebied van podiumkunsten, visuele kunsten, ondernemerschap, marketing en cultuurbeleid.

Reinier Gerrritsen
Reinier Gerritsen is Senior Beleidsadviseur Cultuur voor de gemeente Rotterdam en Projectleider van het Rotterdamse Cultuurplan 2021-2024. Zijn expertise ligt op het gebied van beeldende kunst, muziek, cultuurbeleid, ondernemerschap en financiering.

Renske van Dillen
Renske van Dillen is docent onderzoeksvaardigheden en theorie|literatuur aan AKV|St Joost. Daarnaast werkt Renske aan een PhD over het werk van Chris van Geel aan Tilburg University. Haar expertise ligt op het gebied van letteren, visuele kunsten en cultuureducatie.

Roelof Balk
Roelof Balk is directeur van Fonds Cultuur+Financiering bij Cultuur+Ondernemen. Daarnaast is hij penningsmeester bij het Haarlems Muziekfonds. Zijn expertise ligt op het gebied van cultureel ondernemerschap, financiering en cultuurbeleid.

Simon Kentgens
Simon Kentgens is beeldend kunstenaar en werkzaam in binnen- en buitenland. Daarnaast is hij sinds 2014 verbonden aan de Willem de Kooning Academie Rotterdam, waar hij leiding heeft gegeven aan de afdeling Autonomous Practices en werkt als docent en onderzoeker. Zijn expertise ligt op het gebied van visuele kunsten, cultuureducatie, cultuurbeleid en de makerspraktijk.